رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی از همکاری این صندوق با پنج بانک سینا، آینده، صادرات، مهر ایران و ملی خبر داد و گفت: هر طرحی به بانک‌ها معرفی نمی‌شود، بلکه طرح‌هایی که از پیچیدگی‌ها و مشکلات کمتری برخوردار باشد، برای بهره‌مندی از تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی خواهد شد.به گزارش ایسنا دکتر سلطانی در افتتاحیه باجه بانک سینا در صندوق نوآوری با تاکید بر این که 1230 میلیارد ریال در بانک‌ها به صورت اهرمی گذاشته شده است، از همکاری این صندوق با پنج بانک خبر داد وافزود:‌ با بانک‌های سینا، آینده، صادرات، مهر ایران و بانک ملی همکاری داریم، ضمن آن که با سه بانک کشاورزی، صنعت و معدن و پارسیان وارد عقد تفاهم‌نامه شده‌ایم.وی با بیان این که با پنج بانک دیگر نیزدر حال مذاکره هستیم، افزود: تاکنون هزار و 800 میلیارد ریال طرح دانش‌بنیان به پنج بانک همکار معرفی کرده‌ایم که تسهیلاتی از این بانک‌ها به شرکت‌ها اعطا شده است.
همکاری ما با بانک‌ها از سه روش پول صندوق، استفاده از پول بانک‌ها با معرفی شرکت‌ها و به صورت مشترک صورت می‌گیرد.برخی بانک‌ها به شرکت‌های دانش‌بنیان بدون اعتبار صندوق، اعتبارات لازم را اعطا می‌کند و برخی دیگربا معرفی شرکت‌ها از سوی صندوق نوآوری با دریافت ضمانت اعتباری، تسهیلات را اعطا می‌کند که این امر از سوی بانک سینا عملیاتی شده است.

منبع: روزنامه خراسان