1-1-  انواع صفحه هاي وب
-   صفحه هاي وب استاتيک
            محتويات وعناصر صفحه در طول زمان وبراساس کاربران مختلف تغيير نمي کند
           مثل صفحاتي از وب سايت ها که به معرفي محصولات خود مي پردازند
-    صفحه هاي وب پويا
          براساس نوع درخواست کاربر يا در بازه هاي زماني تغييرمي کند بخصوص درخواست کاربر مثل صفحه ايميل يا صفحه جستجو
1-2-   نگرش کلاينت سروري به برنامه هاي تحت وب
-   برنامه هاي سمت server
Server-Side Programming)         ) اسکريپت ها يا برنامه هاي که روي سرور انجام مي شوند، مثل :
PHP, ASP. Net        
Data Base    هايي شامل اطلاعاتي که بوسيله اسکريپت هاي سرورآدرس دهي مي شوند ودر اختيار کاربران سايت قرار مي گيرد .

-   برنامه هاي سمت Client
Client-Side Programming)     ) برنامه هاي که سمت کاربران وب بوسيله browser اجرا مي شوند
Java Script    
      اجراي محاسبات, تغيير نمايش رنگ ها واستيل هاي صفحه, بررسي صحت کاربران


   تمام صفحه هاي وب چه استاتيک چه پويا توسط سرور پردازش مي شوند1-3-   نحوه ارسال درخواست از کلاينت به سرور
مراحل کار :
1)درخواستي که از سمت کلاينت به سرور ميرود به صورت يک Http Request به سمت سرور مي رود.
2)سرور با توجه به درخواست کلاينت پردازشي را انجام مي دهد.
3)پاسخ از کلاينت به سرور به صورت HtmlResponse باز مي گردد  .

درباره Ajax
1-4-   روش هاي امروزي پاسخ سرور

بعنوان مثال پردازش فرم خريد Online محصولات یک شرکت تجاری که با پر کردن فرم مذکور توسط کاربر چندين بار درخواست از طريق کاربر به سمت سرور ارسال مي شود
اتفاقي که مي‌افتد اين است که براي انجام هريک از اين کارها، چون نياز است با سرور ارتباط برقرار شود، بايد يک درخواست به سرور ارسال شده، سرور پردازشهاي لازم را انجام دهد و سپس يک صفحه به عنوان نتيجه بازگرداند. کاربر هم در اين ميان مي‌تواند با انگشتانش بازي کند ؟

1-5-   مشکلات اين روش  :
-    تعامل ضعيف
         کاربر مجبور است صبر کند تا صفحه کاملا بارگذاري شود. و دوباره پس از هر کليک اطلاعات (يا دستورات) به سمت         سرور پاس داده شوند و دوباره کاربر منتظر نتايج بماند .  بدين ترتيب زمان زيادي از کار در محيط وب زمان غير مفيد و انتظار خواهد بود.


-    نداشتن عکس العمل و پاسخگويي
         مدل کلاسيک طراحي صفحه ، تمامي فرم اطلاعات آن صفحه را به سمت سرور پاس مي‌دهد. سرور دستورالعمل را اجرا و دوباره تمام کدهاي HTML  را بازمي گرداند .  


-    رابط کاربري پيچيده تر
         اين حقيقت که با هر کليک ، کاربر بايد مدتي منتظر بماند باعث مي شود تا طراحان صفحه نتوانند اينترفيس يا ظاهر صفحه را آنگونه که مي خواهند طراحي کنند. کند شدن بيش از حد صفحات اصلي ترين محدوديت است.


-    ضعف در استفاده

        در مدل کلاسيک وب اگر فرم ناقص ارسال شود و کاربر دوباره صفحه را Refresh کند نميتوان گفت دقيقا چه اتفاقي براي اپليکيشن خواهد افتاد !
1-6-   مقايسه معماري قديم و جدید وب


 آجاکس بعنوان يک لايه بين سرور وکلاينت قرار گرفته است .