روسیه از زرهی برای سربازان رونمایی کرده که عملکرد سربازان در ماموریت ها را 1.5 برابر ارتقا می دهد.به گزارش مهر ، این اگزواسکلتون مجهز به فناوری های نوین جنگی است که با هدف ارتقای قدرت و تحمل بدن سربازان ساخته شده و حتی دارای ساعت مچی است که در برابر انفجار هسته ای مقاومت می کندو طوری ساخته شده که سرباز بتواند در تمام مدت روز و در هر آب و هوایی، از آن استفاده کند. این زره دارای صفحه نمایشی است که اطلاعات را روی شیشه محافظتی کلاهخود نشان می دهد