تسنیم- بیش از نصف کاربران اینترنت فقط مربوط به 9 کشور است.چین، آمریکا، ژاپن، هند، برزیل، آلمان، انگلستان، فرانسه و روسیه بیشترین کاربران اینترنت را دارند. چین با 18.7 درصد بیشترین کاربر را به خود اختصاص داده و پس از آن آمریکا با 14.2 درصد و ژاپن با 5.9 درصد قرار دارند.هند و برزیل و آلمان با 5.1 درصد و 4.2 درصد و 3.5 درصد مقام‌های بعدی را به خود اختصاص داده‌اند.

خبرگزاری تسنیم