در اين نمايش شما مي آموزيد که چگونه نام حوزه سيستم ويندوز 2000 را پيکره بندي کنيد .

دو روش براي کنترل سيستم و مديريت پايگاه هاي سرور هاي DNS  ماکروسافت وجود دارد : استفاده از مديريت DNS و يا اضافه کردن دستي فايل هاي پيکره بندي شده ي DNS .

ابزار اوليه که براي مدريت سرور هاي DNS ويندوز 2000  استفاده مي شود DNS consol است .

زيرا سرور هاي DNS اطلاعات اوليه از User هاي شبکه ندارند و سرور هاي DNS فقط به عنوان درياف کننده نصب مي شوندکه نام يک سرور در اينترنت است .

اين به اين معناست که سرور هاي DNS فقط شامل مسيرر سرورها مي شود .

براي بيشتر سرورهاي پيکره بندي شده اطلاعات اضافي بايد به منظور اجرا کردن يک عمل مورد نظر تهيه شود . براي باز کردن کنسول DNS بر روي کليک Start اشاره کنيد سپس روي All Program بعد روي Administrator tools به ابزار Aministrator اشاره کنيد و سپس روي DNS کليک کنيد . واحد  administrator براي DNS , Zone است . يک zone يک زير شاخه پايگه داده DNS است که به عنوان يک واحد مجزا و جدا مدريت مي شود .که مي تواند از دامنه يا دامنه ها تشکيل شده باشد .هرچه زير دامنه يک Zone  پايين تر باشد مي تواند به  Zone هاي بيشتري تقسيم شود . همانطور که مي دانيد Mocrosoft.com يک دامنه است ولي کليت آن توسط Zone فايل کنترل نمي شود . بخشي از دامنه در يک Zone فايل ديگر قرار دارد . در اين مثال dev.mocrosoft.com شکيتن و تقسم کردن دامنه ها و Zone فايل هاي چند گانه براي مديريت توزيعي دامنه در گروه هاي مختلف يا بازدهي مناسب داده هاي تکراري مورد نياز است . اولين قدم براي تنظيمات سرور DNS مشخص کردن سلسه مراتب Zone ها و دامنه هاي DNS مي باشد . وقتي که اطلاعات Domain , Zone مشخص شد اين اطلاعات باسد به وسيله کنسول DNS  وارد تنظيمات DNS شود . شما Zone هاي اوليه و ثانويه را توسط کنسول DNS بدست مي آوريد . بعد از وارد کردن اطلاعات Zone , DNS Manager نام فايل Zone را بر اساس تنضيمات از پيش تعريف شده مي سازد . اگر نام Zone  فايل از قبل در پوشه DNS  وجود داشته باشد رکوردهاي جديد به صورت خودکار وارد اين فايل مي شود .

بياييد ببينيم چگونه سرور DNS اوليه را تنظيم مي کنيم . براي اين کار از يک سرور نمونه DNS نمونه به نام SC2KSVR1 استفاده مي کنيم . براي اضافه کردن يک Zone به سرور DNS روي نام سرور راست کليک کرده و روي گزينه New Zone کليک مي کنيم . وقتي که پنجره مربوطه باز شد روي Next کليک کرده و سپس Standard Primary  را انتخاب مي کنيم و سپس Next را زده و Forward lookup zone را مي زنيم . در بخش نام Zone , نام Zone را وارد مي کنيم که در اين مثال zone1.domain.com به عنوان فايل پايه ايجاد مي شود و سپس Next را مي زنيم . در بخش ZoneName يک فايل جديد با دارايي هاي جديد ايجاد مي کنيم و سپس next .

zone1.domain.com به عنوان فايل پايه ايجاد مي شود .finish را زده , DNS مربوط به Zone جديد را ساخته و پنجره را بسته . همانطور که ميبينيد پوشه هاي forward lookup  شالمل يک Zone جديد شده است .

وقتي Zone ها در زير دامنه تعريف شوند , رکورد هاي جستجو مي تواند اضافه  شود . براي ايجاد يک ميزبان جديد روي  Zone يا زير دامنه راست کليک کنيد و روي   New Host کليک مي کنيم . نام ميزبان جديد را وارد مي کنيم , در اين منونه A , و يک آدري IPبراي آن تعيين کنيد , با کليک کردن روي Add Host اين فرايند را خاتمه دهيد .

پس در اين بخش آموختيد که چگونه سرور DNS  را با ايجاد Zone هاي جديد و اضافه کردن رکورد هاي منبع تنظيم کنيد .