نخستین اپراتور نسل جدید تلفن همراه (Full MVNO) آغاز به کارکرد.سیم‌کارت‌های این اپراتوربا نام تجاری"شاتل موبایل"وبا ارائه خدمات مکالمه، پیامک، اینترنت همراه مبتنی بر 3G و 4G و مکمل،با پیش‌شماره 0998وکدیک،واردبازار تلفن همراه کشور شد.رئیس هیئت مدیره شاتل درمراسم راه اندازی این شبکه با بیان این که شاتل موبایل درهمه استان ها و بیش از 580 شهر درحال ارائه خدمات است ونسل 4.5 اینترنت را نیز پشتیبانی می کند،اظهار کرد :مهم ترین ویژگی خدمات سیم‌کارت‌های این اپراتور، همگرایی خدمات ثابت و سیار،دسترسی به شبکه های با کیفیت نسل سه وچهار، خدمات ترکیبی پیش و پس پرداخت برای اولین بار ، مکالمه و پیام‌رسانی ابری، رومینگ بین الملل مقرون به صرفه، خدمات محتوایی، مکمل و سرگرمی ،ارائه طرح‌های تعرفه و بسته های ترکیبی مقرون به صرفه با قابلیت انتقال بخشی از حجم باقی مانده بسته های دیتا به دوره بعداست.کریم‌بیگی، مدیرعامل شاتل موبایل نیزگفت:خدمات این اپراتوربه صورت دوگانه یاهیبرید هم ارائه خواهدشدکه مشترکان برای اولین بار می‌توانند بخشی از خدمات را به صورت پیش‌پرداخت و بخشی را به صورت پس‌پرداخت دریافت کنند و سیم‌کارت توریست نیز به عنوان محصول جدید ازسوی این اپراتور وارد بازار خواهد شد.خدمات این اپراتوردریک پیج واحد ارائه می‌شودومشترکان براساس نیاز و پرداخت ماهانه از 18 هزار تا 40هزارتومان مبلغ ثابت می‌توانندباتوجه به نیاز خود ازخدمات صوت، پیامک و اینترنت همراه بدون هزینه مضاعف استفاده کنند.

منبع روزنامه خراسان