فروشگاه اینترنتی گوگل پلی استورقرار است در برخی کشورها از جمله ایران قابل دسترس شود. گوگل با انتشار فهرستی، ایران را از تحریم برنامه پلی استور خارج خواهد کرد.به گزارش  باشگاه خبرنگاران، گوگل در بیانیه اخیر خود اعلام کرد: نام ایران به فهرست کشورهایی که می‌توانند از برنامه های «Play Store» استفاده کنند اضافه خواهد شد.طبق اعلام یکی از توسعه‌دهندگان پلی استور، نام چند کشوراز جمله ایران از فهرست تحریم های گوگل خارج خواهد شد. از دیگر کشورهای حاضر در فهرست جدید گوگل می‌توان به چین و کوبا اشاره کرد.بدین ترتیب مردم کشورهای مذکور می توانند به آن دسترسی داشته باشند و توسعه دهندگان نیز قادرند اپلیکیشن ها را در Play Store برای استفاده کاربران قرار دهند