همان طور که در متن نیز گفته شد چند مارکت در حال حاضر براي فروش محصولات فعال هستند. شما براي کار کردن با یک مارکت باید عوامل مختلفی را مورد بررسی قرار دهید و سپس همکاري خود را شروع کنید. چند عامل مهم را که براي شروع کار باید به آنها توجه داشته باشید، با هم مرور می کنیم

اعتبار و سابقه حقوقی مارکت:
وقتی در یک مارکت فعالیت می کنید و محصول می فروشید، مبالغ فروش شما تا زمان تسویه در اختیار آن وبسایت خواهد بود. این که تسویه با شما به چه صورت انجام می شود و آیا دچار مشکلات پرداختی می شوید یا خیر کاملا بستگی به مارکتی دارد که در آن فعالیت می کنید. پس حتما مارکتی را انتخاب کنید که یک شرکت رسمی و ثبت شده صاحب امتیاز آن باشد. ضمن این که حتما داراي نماد اعتماد و ثبت شده در وبسایت ساماندهی باشد.

اعتبار مارکت بین کاربران ایرانی:
متاسفانه بسیاري از مارکت هایی که در حال حاضر فعالیت می کنند داراي سوابق نامناسبی مثل نبود پشتیبانی به مشتریان، فروش فایل هاي آلوده، تسویه نکردن با فروشندگان و… هستند که همین امر باعث نبود اطمینان کاربران به آنها و درنتیجه فروش نرفتن محصولات شما خواهد شد. پس حتما مارکتی را انتخاب کنید که بین کاربران ایرانی از جایگاه مناسبی برخوردار باشد

 امکانات و ویژگی هاي مارکت براي فروشندگان:
مارکت ها می توانند براي فروشندگان ویژگی ها و قابلیت هایی را ایجاد کنند تا فروشندگان بتوانند محصولات خود را به میزان بیشتري به فروش برسانند.