برای اینکار ابتدا فایل مورد نظر را در Word باز کنید سپس از منوی Tools گزینه Options را کلیک کنید در صفحه ای که باز می شود به قسمت Security بروید:

١.مربوط به باز کردن فایل Word : 

زمانی که کاربری بخواهد فایل مورد نظر را باز کند رمز عبور خواسته می شود. 

٢. جهت جلوگیری از تغییر در فایل Word 
فایل باز می شود ولی زمانی که بخواهند تغییری(از جمله تغییر متن ، فونت و غیره...) در فایل بدهند جلوگیری می کند.(فایل به صورت فقط خواندنی Read-only) 
توجه:البته در صورتی که گزینه Read-only recommended فعال شده باشد 


بعد از اینکه نوع محافظت خود را انتخاب کردید و رمز عبور خود را وارد کردید و بعد از آن روی OK کلیک کردید مجددا رمز عبوری که وارد کردید از شما درخواست می کند:

 

توجه: بعد از اعمال تغییرات حتما فایل مورد نظر را ذخیره (Save) کنید.