کورتانا، دستیار صوتی مایکروسافت است که در ویندوز 8 به خدمت کاربران این سیستم عامل درآمد و اکنون در ویندوز 10 به یکی از مهم ترین ابزارهاي کمک رسان به کاربر براي تسریع در انجام امور تبدیل شده است. این دستیار صوتی در ابتداي راه اندازي خود نام شما را می پرسد و در ادامه همواره شما را با این نام می شناسد و به همین نام نیز صدا می زند. معرفی کرده باشید « امیر » به عنوان مثال چنانچه نام خود را همواره شما را به همین نام صدا می زند و هنگام یادآوري قرارهاي ملاقات، خوشامدگویی و هر صحبت دیگر نیز نام امیر را به شما اختصاص می دهد. در این شرایط چنانچه قصد داشته باشید نام دیگري براي خود برگزینید یا هویت جدیدي را به کورتانا معرفی کنید باید از یک ترفند کمک بگیرید.


روي آیکون کورتانا در نوار وظیفه ویندوز (کنار فرم جست وجو) کلیک کنید یا کلیدهاي ترکیبیWin + S را فشار دهید.
از بالا- سمت چپ روي آیکون دفترچه یادداشت کلیک کنی
روي گزینه About Me کلیک کنید.
در ادامه روي Change my name کلیک کرده و نام جدید خود را به دلخواه در کادر به نمایش درآمده وارد کنید.
براي تائید نام وارد شده روي گزینه Enter کلیک کنید.
اکنون می توانید با کلیک روي گزینه Hear how I’ll say it پیش نمایشی از نام جدید خود را که با صداي کورتانا پخش می شود، گوش کنید و در صورت تائید روي گزینه Sounds good کلیک کنید.