مهر- محققان یک برنامه هوش مصنوعی ساخته اند که تایپ کردن و حواس پرتی راننده پشت فرمان را ردیابی می کند. این سیستم جالب به طور دقیق حواس پرتی راننده پشت فرمان را تشخیص می دهد و می توان در آینده از آن برای ساخت ابزارهای پیشگیرانه استفاده کرد. محققان دانشگاه واترلو این سیستم را ساخته اند که با کمک دوربین ها و هوش مصنوعی حرکاتی از دست راننده را ردیابی می کند که مربوط به فعالیت های رانندگی نمی شود. این سیستم می تواند حرکات دست را براساس میزان خطرات و تهدیدهای احتمالی دسته بندی کند.  دکتر فخری کارای رهبر این تحقیق می گوید: با استفاده از این اطلاعات می توان به رانندگان حواس پرت هشدار داد و در جاده ها امنیت بیشتری برقرار کرد.همزمان با افزوده شدن ویژگی های خودران به خودروها، با کمک ردیابی نشانه های حواس پرتی راننده  می توان اقدامات پیشگیرانه بیشتری به کار گرفت.  برای ساخت این سیستم محققان با استفاده از ماشین یادگیری به الگوریتم ها آموزش دادند تا اعمالی مانند تایپ کردن، صحبت کردن با موبایل یا برگشتن به صندلی عقب برای برداشتن چیزی را ردیابی کند. همچنین مدت زمان طول کشیدن این اعمال و عواملی مانند نحوه قرارگیری سر و صورت نیز ارزیابی شد. این تحقیق براساس مطالعات قبلی برای ردیابی نشانه های خوابیدن راننده پشت فرمان انجام شده است.