عضو هیئت رئیسه مجلس با توجه به ضرورت ارتقای سواد رسانه ای در کشور، مهم ترین چالش‌ فضای مجازی کشور را بی توجهی به سوادرسانه ای دانست. محمد حسین فرهنگی در همایش فعالان سواد فضای مجازی با بیان این که هم اکنون مهم ترین  چالش‌ فضای مجازی کشور  غفلت و بی توجهی به مقوله سواد رسانه ای است، تصریح کرد: برای جبران عقب ماندگی کشور در عرصه فضای مجازی و همچنین توسعه سواد رسانه ای باید تمامی  بخش ها و نهادها وارد عمل شوند و در حوزه مجازی باید مدیریت اقتضایی حاکم شود.وی همچنین افزود: سرعت تحولات در فضای مجازی به قدری زیاد است که اگر همه تلاش کنند باز هم از این تحولات عقب هستند.وی با تاکید برضرورت شناسنامه دارکردن محتوای دیجیتال درفضای مجازی گفت: تشکیل شورای عالی فضای مجازی فرصتی از سوی مقام معظم رهبری به حوزه فضای مجازی بوده است تا اقدامات لازم برای  سیاست گذاری و مدیریت این فضا انجام شود.وی در ادامه با اشاره به پیش بینی رشد فناوری اطلاعات در برنامه ششم توسعه گفت: با توجه به اهمیت حوزه  فاوا در قانون برنامه ششم توسعه که از ابتدای امسال لازم الاجراست،  برای همه بخش ‌ها رشدی دیده شده که متوسط میانگین رشد بخش‌های مختلف کشور هشت درصد بوده اما تنها بخشی که رشد آن با جهش فوق العاده‌ای، معادل 6/19 درصد پیش بینی شده، حوزه فناوری اطلاعات است.