گستردگی کلید های میانبر در ورد بسیار زیاد است ما تلاش می کنیم کلید های میانبری که در ورد بسیار کارایی دارند و سرعت عمل شما را بالا می برند به شما معرفی کنیم .
1- برای انتخاب کردن یک عبارت یا کلمه می توانید از = shift + فلش های چپ و راست استفاده کنید 
2- برای کپی کردن= (ز)ctrl + c 
3- برای چسباندن (پیست کردن)= (ر) ctrl + v
4- یرای بریدن (کات کردن)= (ط) ctrl + x
5- برای راست چین کردن مطلب نوشته شده = (ق) ctrl + r
6- برای چپ چین کردن مطلب نوشته شده = (م) ctrl + l
7- برای وسط چین کردن مطلب نوشته شده = (ث) ctrl + e
8- برای از طرفین تراز کردن مطلب نوشته شده = (ت) ctrl + j
9- برای راست به چپ کردن متن = (سمت راست ) ctrl + shift 
10- برای چپ به راست کردن متن = (سمت چپ ) ctrl + shift 
11- برای افزایش حجم قلم مطلب نوشته شده = (چ) ] / ctrl + }
12- برای کاهش حجم قلم مطلب نوشته شده = (ج) [ / ctrl + {
13- برای فارسی کردن متن اگر انگلیسی تایپ می شد = alt + shift
14- برای انگلیسی کردن متن اگر فارسی تایپ می شد = alt + shift
15- برای ضخیم کردن قلم متن تایپ شده (bold) = ( ذ ) ctrl + b
16- برای کج کردن متن تایپ شده (italic) = ( ه ) ctrl + i
17- برای زیر خط دار کردن متن تایپ شده (underline) = ( ع ) ctrl + u
18- برای پرینت گرفتن از صفحه تایپ شده = (ح) ctrl + p
19- برای باز کردن یک صفحه جدید در ورد می توانید از = (د) ctrl + n
20- برای باز کردن فایل های word در محیط ورد می توانید از (خ) ctrl + o استفاده کنید .و صفحه تایپ شده تان را از اینجا ( باز )open کنید .
21- اگر درهنگام کار با ورد نیاز داشتید یکی از کادر های نوار استاندارد را باز کنید کافی است که altرا نگه دارید و اگر توجه کنید زیر نام هریک از این منوها حرف اول آن زیر خط دار است کافی است تایپ شما به صورت انگلیسی باشد و آن دکمه را بزنید. منو باز می شود ، توجه داشته باشید که در هریک از زیر منوها هم چنین حالتی وجود دارد . 
22- برای انتخاب تمام متن نوشته شده = (ش) ctrl + a 
23- برای save کردن متن تایپ شده = (س) ctrl + sتوجه کنید که در بار اول کادر save باز می شود و شما باید نامی برای متن تایپ شده خود بگذارید و دکمه ok را کلیک کنید ولی در دفعات بعد در پایین صفحه ورد بالای نوار start اگر توجه کنید علامت فلاپی دیسک برای چند لحظه ظاهر می شود و دوباره ناپدید می شود .
24- اگر می خواهید فونت خود را عوض کنید از (ی) ctrl + d استفاده کنید و نوع قلم خود را مشخص کنید . 
25- اگر می خواهید کلمه و یا عبارتی را پیدا کنید(find) از (ب) ctrl + f استفاده کنید عبارت و یا کلمه مورد نظر خود را در کادر تایپ کنید و روی find nex ،enter بزنید ، آن را برای شما پیدا می کند و اگر بیش از یک بار تکرتر شده باشد بازدن هر بار روی دکمه enter و با find next کلامات بعدی را پیدا می کند 
26- اگر کلمه و یا عبارتی را تایپ کردید و دیدید که باید با کلمه ای دیگر عوض شود کافی است از ( آ ) ctrl + h یعنی حایگزینی ( reelace ) استفاده کنید به این صورت که بعد از نوشتن کلمه و یا عبارت مورد نظر در قسمت جایگزینی ( replace ) در کادر دوم کلمه و یا عبارت جایگزین را می نویسید و برروی جایگزینی همه(all ( reelace کلیک می کنید کلمه و یا عبارت مورد نظر جایگزین کلمه و یا عبارت قبلی می شود .