به روانشناسی رنگ در زمانی که برای رنگ طرح اصلی سایت خود برنامه ریزی می کنید توجه نمایید. و به اینکه هر رنگی در کدام یک از عملکرد ها قابل بهره برداری است دقت نمایید.

به عنوان مثال برای وبسایت هایی که به عنوان موتورهای رزرو ، نظیر رزور خدمات تعمیراتی ، خدمات هتل داری و ...مورد استفاده قرار میگیرند ، سعی کنید از رنگ سبز برای کلید های خروج نظیر خروج از هتل(checkout) و پرداخت استفاده نمایید.

سبز نشانگر کلمه "رفتن" است ، دقیقا مانند چراغ راهنمایی و رانندگی . و یک تداعی معانی مثبت در ذهن مشتری خواهد داشت.

به یا داشته باشید معانی رنگ ها در برداشت مشتری از سازمان و محصولات شما در طول سفرش اثرگذار خواهد بود.