مشتری رییس است
به یاد داشته باشید که تمام چیزهای که متعلق به شماست با پول مشتری تهیه شده و هر ترفیعی که در تمام طول زندگی به دست می آورید با پول مشتری میسر شده است.

مشتری سود‌آور است
مشتری تنها غازی است که تا ابد هر روز یک تخم طلا می گذارد، بنابراین باید مراقب او باشید. به مشتری تازه کمی بیشتر سرویس بدهید، چون آنها بهترین مخاطبان شما برای فروش بیشتر خواهند بود.

 باید خود را به‌جای مشتری بگذارید
هر روز ده دقیقه را به فکر کردن درباره ی این که چگونه خود را جای مشتری بگذارید اختصاص دهید. به حرف های مشتری خود گوش کنید. از آن ها سوال هایی بپرسید؛ به چشمان آنها نگاه کنید.

چرا مشتری ها شما را ترک می‌کنند؟
سه درصد محل زندگی خود را عوض می کنند.
پنج درصد دوستی های دیگری ایجاد می‌کنند.
نه درصد به دلایل رقابتی ما را ترک می‌کنند.
چهارده درصد به دلیل عدم رضایت از محصول، دیگر محصول ما را نمی‌خرند.
و مهم تر از همه، شصت و هشت درصد به دلیل بی‌تفاوتی فروشندگان و کارمندان می باشد.

شما فقط وظیفه فروشندگی ندارید
اگر مشتری نباشد، تجارتی در کار نخواهد بود به همین سادگی. برای مشتری‌ها قابل اعتماد باشید.