عضو کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با بیان این که کاهش ۵۰ درصدی قیمت اینترنت برای دانشگاه ها ملموس نیست، گفت: مصوبه نرخ اینترنت دانشگاه ها و مراکز علمی، نیازمند بازنگری است.معتمدی در گفت وگو با مهر، درباره نحوه اعمال مصوبه کاهش ۵۰ درصدی قیمت اینترنتی که در اختیار دانشگاه ها و مراکز علمی قرار می گیرد، اظهار کرد: این مصوبه را سازمان تنظیم مقررات ارتباطات به دانشگاه ها ابلاغ کرده اما هنوز به صورت ملموس در اختیار دانشگاه ها قرار نگرفته است.
رئیس دانشگاه امیرکبیر با بیان آن که این تغییر قیمت هنوز روی فیش کارکرد اینترنت دانشگاه ها احساس نشده است، افزود: برخی دانشگاه ها هنوز به شبکه ملی اطلاعات متصل نیستند و برخی مباحث فنی اتصال دانشگاه ها نیز نیازمند زمان است. به همین دلیل این کاهش قیمت آن طور که باید محسوس نیست.
وی با اشاره به این که کاهش ۵۰ درصدی قیمت پهنای باند در صورتی ملموس خواهد بود که ظرفیت بالایی از پهنای باند در اختیار دانشگاه ها قرار گیرد، اضافه کرد: این مصوبه و نوع اعمال آن برای دانشگاه ها، نیازمند بازنگری و اصلاح است. باید الگویی تعیین شود تا اپراتورهای اینترنتی به صورت مستقیم به دانشگاه ها اینترنت واگذار و ۵۰ درصد کاهش را روی قبوض کارکرد دانشگاه ها اعمال کنند.وی با تاکید براین که اقدام این کمیسیون برای کاهش هزینه استفاده از اینترنت در دانشگاه ها، اقدام مثبتی است، گفت: اما باید نتیجه آن برای دانشگاه ها ملموس باشد.به طور قطع درصورتی که قیمت اینترنت کاهش یابد، دانشگاه ها با بودجه های فعلی می توانند پهنای باند بیشتری دریافت کنند.