دبیر کل اتحادیه جهانی مخابرات در دیدار با وزیر ارتباطات کشورمان،برای اعزام کارشناسان خبره به منظور مشاوره در تغییر ساختار تعرفه سرویس های ارتباطی ایران ظرف یک ماه قول مساعد داد. به گزارش مهر،آذری جهرمی در حاشیه نشست وزیران ارتباطات عضو اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) در نمایشگاه تله کام بوسان کره جنوبی، با دبیرکل ITU دیدار و گفت وگو کرد. وی با اشاره به برنامه ریزی برای تغییر ساختار الگوی تعرفه گذاری اینترنت در ایران به منظور رسیدن به حجم 2.5 برابری بازار مخابرات کشور در برنامه ششم توسعه، از دبیر کل اتحادیه جهانی خواست طی یک ماه برای اعزام مشاوران خبره در این عرصه به ایران اقدام کند. در این دیدار، هولین ژائو دبیرکل ITU  نیزاز درخواست عضویت پنج دانشگاه برتر ایران در انجمن جهانی مخابرات، استقبال کرد و درباره همکاری در حوزه ساختار تعرفه های ارتباطی افزود: ظرف یک ماه آینده، کارشناسان خبره ای به منظور مشاوره در امر تغییر ساختار تعرفه سرویس های ارتباطی در ایران،‌ انتخاب و به این کشور اعزام می شوند.وزیر ارتباطات کشورمان در این دیدار با اشاره به رفتار انجمن جهانی موبایل (GSMA) در حذف عضویت اپراتورهای ایران از این انجمن در پی صادر نشدن مجوز OFAC (وزارت خزانه داری آمریکا) و نیز برخورد شرکت اپل با برنامه سازان و اپلیکیشن های ایرانی، خواستار پیگیری دبیرکل اتحادیه جهانی مخابرات در این باره شد. جهرمی با اشاره به درخواست از دبیرکل ITU برای عضویت پنج دانشگاه برتر ایران در این اتحادیه، افزود: ظرفیت دانشگاهی ایران آماده نقش آفرینی در عرصه مخابرات جهانی است.در مقابل ژائو نیزبا انتقاد از رفتار GSMA در حذف عضویت اپراتورهای ایرانی تاکید کرد: تمام تلاش خود را برای اصلاح این رفتار به کار می برم و از کانال های مناسب موضوع حذف برنامه های ایرانی از فروشگاه اپل (اپ استور) را نیز پیگیری می کنم.