به گزارش مؤسسه سرمایه‌گذاری گاست(Gust) ، در سال ۲۰۱۶ حدود هفت میلیون و ۵۸۷ هزار و ۷۳۸ دلار برای هزار و ۱۷۲ استارتاپ توسط ۵۱ شتاب‌دهنده در منطقه "MENA" (خاورمیانه و شمال آفریقا)سرمایه‌گذاری شده و ایران با ۲۰ شتاب‌دهنده و ۱۶۰ هزار دلار، یکی از ۱۰ کشور برتر در این منطقه شناخته شده است.به گزارش گاست، 54.7 درصدشتاب دهنده‌ها در این منطقه ادعا می‌کنند که سرمایه‌گذاری‌های سودآوری انجام داده‌اند. به گزارش ایسنا،این رقم کمی بیش از سال ۲۰۱۵ و نشانگر رشد این شتاب‌دهنده‌ها طی یک ‌سال اخیر بوده است.سرمایه 64.2 درصد از شتاب دهنده‌های منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را به طور کامل، بخش خصوصی تأمین می کند و 22.6 درصد استارتاپ‌ها با ترکیبی از سرمایه دولتی و خصوصی شکل می‌گیرند.  گاست معتقد است این ترکیب نشان می‌دهد دولت‌ها نیز در این منطقه برای ورود به سرمایه‌گذاری خطرپذیر اشتیاق دارند.طبق این گزارش، آواتک ایران با ۲۰ استارتاپ، یکی از ۲۰ شتاب دهنده برتر منطقه است البته در صدر این رتبه‌بندی شتاب‌دهنده Etohum ترکیه با ۱۶۵ استارتاپ فعال قرار دارد. در بازار خاورمیانه، تجارت‌الکترونیک و نرم‌افزارهای ارائه خدمات (SAAS) با ۶۱درصد و سلامت و آموزش به‌عنوان بازارهای پرتقاضا شناختهشده‌اند