دفاتر جدید آمازون در انگلیس با ماکت جنگل های استوایی و دیواری مملو از دستیارهای صوتی آلکسا ساخته شده است.
به گزارش مهر ، در این دفاتر ۴۰۰ نفر مشغول کار خواهند شد.ماکت جنگل های استوایی یکی از دیوارهای این سازه را می پوشاند. این ماکت از ماده ای سبز و اسفنجی مشابه درختان کوچک و چرا غ های ال ای دی آبی ساخته شده است. همچنین در این ساختمان یک دیوار سه بعدی به نام «دیوار آلکسا» مملو از صدها دستیار صوتی ساخت آمازون قرار دارد.