گردش مالی شرکت های نانویی درکشور از سال 92 به بعد ؛همه ساله بیش از 90درصد رشد داشته است . براین اساس درسال 95 گردش مالی وتولید ثروت از این فناوری در کشور بیش از شش هزار میلیاردریال برآوردمی شود .
دکتر رضایت، دبیرکارگروه منابع انسانی ستاد توسعه فناوری نانو درنشست خبری دهمین جشنواره ونمایشگاه فناوری نانوبا اشاره به روند صعودی گردش مالی شرکت‌های فعال درحوزه نانو ضمن بیان این خبرگفت :میزان گردش مالی شرکت‌های دانش‌بنیان درحوزه نانو، درسال ۸۹ حدود ۱۳۸ میلیاردریال بوده که درسال ۹۰ به ۱۶۶میلیاردریال ودرسال ۹۱ به ۲۴۰میلیاردریال افزایش یافته است.
وی افزود: ازسال 92 تاکنون همه ساله شاهدرشد90درصدی دراین حوزه بوده ایم ،به طوری که درسال ۹۲ آمار فروش محصولات نانویی به ۷۹۱ میلیاردریال رسید که در سال ۹۳ این میزان به هزار و 560 میلیارد ریال ودر سال ۹۴ به سه هزار و 86 میلیارد ریال افزایش یافت و برهمین اساس برآوردها نشان می دهدکه میزان گردش مالی این شرکت‌ها در سال ۹۵ دو برابر سال ۹۴ شودو به بیش ازشش هزار میلیارد ریال برسد که ۳۰ درصدآن ناشی ازصادرات این محصولات بوده است. وی درادامه با اشاره به تولید ۳۰۰ محصول شناسنامه‌دار مبتنی بر فناوری نانو در کشور توسط ۱۵۷ شرکت دانش بنیان گفت : ۲۰ شرکت نیز درحوزه تجهیزات پزشکی فعالیت دارند.
رضایت همچنین با اشاره به رشد و پیشرفت کشور درحوزه تولید علم نانوخاطرنشان کرد : ایران در سال ۲۰۰۰ رتبه ۵۷ جهانی را درحوزه نانو داشت اما هم اینک  ۴۰ درصد تولیدات علمی بین‌المللی در حوزه فناوری نانو متعلق به ایران وبراساس جدید ترین آمارها و تا سپتامبر ۲۰۱۷ ایران با تولیدشش هزار مقاله ISI از سوی محققان ، رتبه چهارم جهانی را درحوزه نانو دراختیار دارد .
وی در ادامه با اشاره به برگزاری دهمین جشنواره و نمایشگاه فناوری نانو که از ۱۴ تا ۱۷ مهرامسال در نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار می‌شود ،خاطرنشان کرد :در این دوره ۱۰۰ شرکت فعال در حوزه نانو آخرین دستاوردهای خود را به نمایش می گذارند. همچنین ۲۵ طرح نوآورانه که در آستانه ورود به بازار هستند، در این جشنواره عرضه می شود .رضایت همچنین از عرضه 40طرح در بخش دانش‌آموزی جشنواره خبر داد.