هریک ساعت ۲۴۱ هزار مطلب درتلگرام منتشر می شود

 

گزارش منتشر شده از رصد فعالیت کاربران ایرانی در تلگرام، نشان می‌دهد اکنون بیش از ۶۲۶ هزار کانال فارسی به ثبت رسیده است و روزانه دو هزار کانال در این شبکه موبایلی ایجاد می‌شود.به گزارش مهر، مرکز ملی فضای مجازی با نمایش آماری از داده های شبکه تلگرام، رفتار کاربران ایرانی را در بازه های زمانی مختلف بر مبنای ساعت، روز و هفته رصد می کند.
براساس آخرین آمار که تا پایان ۱۵ مهرامسال برآورد شده ، تعداد کانال های فارسی در تلگرام به ۶۲۶ هزار و ۵۳۹ کانال رسیده و ظرف ۱۰ روز، ۱۰ هزار کانال به تعداد کانال های فارسی ایجاد شده در تلگرام، افزوده شده است. در همین حال برآورد می شود روزانه دو هزار کانال به تعداد کانال های فارسی تلگرام افزوده می شود و از کانال های ایجاد شده، ۲۳۵ هزار و ۱۰۹ کانال به روزرسانی شده است.بررسی انتشار روزانه مطالب در تلگرام نیز نشان می دهد دریک ساعت و در پیک ترافیک (ساعت ۲۲ ) ۲۴۱ هزار مطلب در کانال های تلگرامی منتشر شده و کمترین میزان انتشار مطلب نیز به ساعت ۴ بامداد با ۱۷ هزار و ۱۹۲ مطلب بازمی گردد. این درحالی است که در ساعت ۲۳ حدود ۲۱۵ هزار مطلب در کانال های فارسی منتشر می شود.آخرین برآوردها حاکی از آن است که در۲۴ ساعت، دو میلیون و ۹۵۲ هزار و ۷۳۷ مطلب در کانال های فارسی منتشر شده که در مقایسه با ۱۰ روز اخیر، افزایش ۱۰۰ هزار مطلب را نشان می دهد.از سوی دیگر، متوسط تعداد مطالب بر کانال نیز نشان می دهد که هر کانال در یک روز حدود ۱۳ مطلب منتشر می کند. در این میان متوسط بازدید هر مطلب ۷۱۶ بار است.همچنین تعداد کل بازدیدهای کانال های تلگرام در یک روز، یک میلیارد و ۸۷۲ میلیون و ۳۴۶ هزار بار عنوان شده و این درحالی است که اواسط هفته گذشته، تعداد کل بازدیدهای کانال های تلگرامی از مرز دو میلیارد بازدید هم گذشته بود.