با این جعبه، کیف پول و گوشی ضدسرقت می شود
 

با اختراع یک جعبه ایمنی غیرقابل نفوذ و خاص می توان  بر مشکل سرقت لوازم غلبه کرد.به گزارش مهر ، جعبه FlexSafe کیفی قابل حمل است که می توان آن را به هر محصول و وسیله ای مانند صندلی متصل کرد.این جعبه به قفل RFID قابل برنامه ریزی، حسگر شناسایی حرکت در اطراف و زنگ خطرمجهز است وچند لایه روکش روی این کیف، پاره کردن و نفوذ به آن را ناممکن می کند.
 

خط کشی هوشمند ویژه عابران حواس پرت
 

در لندن خط کشی هوشمنددر محل عبورعابر نصب شده است که با ردیابی حرکت عابرپیاده، ورود ناگهانی افراد به خیابان را به رانندگان هشدار می دهد.به گزارش مهر ، سطح این خط کشی هوشمند حرکت عابر پیاده را به وسیله دوربین ردیابی می کند و سپس چراغ های ال ای دی خط کشی با توجه به حرکت او روشن می شود. همچنین وقتی عده زیادی برای عبور از خیابان منتظر هستند، خط ها پهن تر می شود.
 

جاروبرقی که غیرقابل دسترس ترین نقاط را تمیز می کند
 

پاک کردن برخی نقاط منزل، به ویژه نقاط غیرقابل دسترس زیر تخت یا اجاق گاز کار ساده ای نیست، اما یک روبات جاروبرقی این کار را ممکن می کند.به گزارش مهر ، Everybot RS700 قابل کنترل بی سیم وفاقد چرخ است و برای حرکت از دو پاک کن مدور از فیبر زیر بدنه خود بهره می گیرد. ازیک منبع آب داخلی نیزبرای پاک سازی محیط خانه استفاده می شود و صفحات داخلی روبات پس از پرشدن قابل تعویض است.