محصول جدید بی‌ام  ‌و بی‌نیاز از پدال‌زدن، تا ۱۰۰ کیلومتر حرکت می‌کند. به گزارش zoomit ،تازه‌ترین دوچرخه‌ بی‌ام‌و با قیمت چهار هزار دلارمجهز به پیشرانه‌ الکتریکی است، اما با پدال‌ زدن معمول هم کار می‌کند.این سیستم، انرژی پدال‌زدن را با نیروی الکتریکی یک موتور برقی ترکیب می‌کند. در حالت اقتصادی ۵۰ درصدانرژی دوچرخه، از طریق باتری‌ها تامین می‌شود، درحالی که مود توربو دوچرخه را بی نیاز از رکاب‌زدن، به سرعت ۲۵ کیلومتر بر ساعت می‌رساند.