گوگل نقشه ماه و سیارات موجود در منظومه شمسی را نیز به "گوگل مپ"(Google Map) اضافه کرد.به گزارش ایسنا ،حالا گوگل موفق شده 12 دنیای دیگر را در گوشه کوچکی از کهکشان راه شیری در منظومه شمسی به نقشه‌های خود اضافه کند.
با دریافت این به روزرسانی می توانید تصاویر 16 صورت فلکی را به صورت مستقیم از گوگل مپس تماشا کنید.
برای دسترسی به تصاویر این سیارات و قمرها در گوگل مپس، کافی است آن قدر زوم روی نقشه را کم کنید تا از اتمسفر کره زمین خارج شوید.