ئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات  با بیان این که تدوین مقررات استفاده از داده های کلان بیگ دیتا در دستور کار است، گفت : تا سال ۲۰۲۵ میزان دیتای تولیدی در دنیا به حدود ۱۸۰ زتابایت می رسد و بنابراین مقررات گذاری برای استفاده از «بیگ دیتا» در کشور در حال انجام است.خوانساری در همایش موتور جست وجوی بومی افزود: با توجه به ارزش دیتا در قرن ۲۱ و نیروی محرکه ای که داده ها برای اقتصاد دنیا ایجاد می کنند، به زودی اطلاعات قطعا جایگزین نفت می شود و به تبع آن رشد اقتصادی، زیرساخت های جدید و کسب وکارهای نو، همگی وابسته به دیتا می شود و بنابراین ملزم به پالایش این میزان عظیم دیتا می شویم.وی با تاکید بر این که میزان بالایی دیتا از طریق دستگاه های شخصی مردم در حال خروج از کشور است ، خاطر نشان کرد: این درحالی است که دیتا با ارزش ترین منبع جهان می شود؛ بنابراین اقدامات اساسی در دولت و هم در بخش خصوصی باید برای از بین بردن انحصار شرکت های بزرگ دنیا مانند گوگل انجام شود.