معاون پژوهشی وزیر علوم با بیان این که درفصل اختصاص بودجه هستیم، اعلام کرد:درخواست داریم که بودجه پژوهشی در سال ۹۷ به خوبی محقق شود.به گزارش مهر، دکتر احمدی اظهار کرد: دولت با تمام محدودیت‌های مالی در سال گذشته جدول ۱۴ را پیشنهاد داد ولی به تصویب مجلس نرسید.دبیر کل شورای عالی عتف با تأکید بر این که شاید باید بیشتر روی این موضوع کار و با فرمول‌های اجرایی‌تر، بودجه جدول ۱۴ ارائه می‌شد، گفت: متأسفانه در سال ۹۵ بودجه جدول ۱۴ به هر دلیلی اجرایی نشد. این در حالی بود که بودجه پژوهشی به تصویب کمیسیون آموزش عالی رسیده بود.احمدی افزود: باید به جای رد و حذف بودجه جدول ۱۴ ،فکر و راهکار جدیدی ارائه می‌شد زیرا این بودجه پژوهشی  نیاز خیلی از دانشگاه ها را رفع می کرد.در بودجه جدول ۱۴ پیش‌بینی شده بود که معادل کل اعتبار پژوهشی کشور در قالب این جدول دیده شود تا بتوانیم از نیم درصد به یک درصد در بحث پژوهشی صعود پیدا کنیم.وی با تأکید بر این که اکنون در فصل بودجه هستیم و قرار است تا نیمه آذربودجه پژوهشی بسته شود، خاطرنشان کرد: تقاضای ما این است که بودجه جدول ۱۴ با فرمول بهتری به مرحله اجرایی برسد.بسیاری از بدهی ها به مجلات و منابع علمی، بودجه پارک‌ها، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و حق عضویت‌ها و طرح‌های کلان همه با بودجه جدول ۱۴ دیده شده بود.معاون پژوهشی وزیر علوم با بیان آن که این بودجه برابر با ۳۰۰ میلیارد تومان بوده است، تصریح کرد: انتظار داشتیم حتی ۵۰ درصد آن هم تأمین می‌شد که با آن می‌توانستیم نیمی از مشکلات را برطرف کنیم.وی با بیان این که در بودجه سال ۹۶، ۴۰۰ میلیون دلار هم به غیر از بودجه جدول ۱۴ برای زیرساخت آزمایشگاه‌های دانشگاه‌ها که جزو نیازهای جدی است، باید مد نظر قرار می‌گرفت، گفت: این ۴۰۰ میلیون دلار(معادل بیش از 1600 میلیارد تومان) از محل صندوق توسعه دولت پیش‌بینی شده بود که حذف شد. این میزان بودجه در قالب ارزآوری بود.به گفته احمدی، درخواست داریم برای سال ۹۷ این میزان بودجه پژوهشی که ممکن است حتی بیشتر شود، مد نظر قرار بگیرد. وی افزود: همچنین درخواست ما این است که حداقل این ۴۰۰ میلیون دلار برای سال ۹۷ در نظر گرفته شود.