معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری، از ایجاد امکان ثبت شکایت از ارسال پیامک‌های تبلیغاتی با تلفن ثابت و سرشماره‌های تبلیغاتی در سامانه ۱۹۵ خبر داد. این امکان پیشتر برای پیامک‌های ارسالی با شماره‌های تلفن همراه شخصی فراهم شده بودکه بر اساس آن ،مشترکان می‌توانند متن شماره پیامک مزاحم را به شماره ۱۹۵ پیامک کنند تا سامانه، مزاحم بودن پیامک را بررسی کند و در صورت اثبات مزاحمت، شماره ارسال‌کننده پیامک مسدود می‌شود. به گزارش مهر ، مجید حقی با اشاره به فراهم شدن این امکان برای دیگر پیامک ها ی مزاحم نیز گفت: با توسعه امکانات سامانه پیامکی ۱۹۵ ، مشترکانی که از شماره‌های تلفن ثابت یا سرشماره‌های تبلیغاتی، پیامک ناخواسته دریافت می‌کنند، می‌توانند شماره‌ای را که از طریق آن پیامک تبلیغاتی دریافت کرده‌اند به سامانه ۱۹۵ ارسال کنند.وی با اشاره به این که هم اکنون پیامک‌های انبوه، از سه طریق شماره‌های تلفن ثابت، شماره های شخصی تلفن همراه و سرشماره‌های تبلیغاتی ارسال می‌شود، افزود: مشترکان می‌توانند شماره ارسال کننده پیامک را برای شماره‌های تلفن ثابت به همراه کد مانند ********۰۲۱ و ********۰۲۶ و برای سرشماره‌های تبلیغاتی به شکل ***۱۰۰۰ ، ***۲۰۰۰ ، ***۳۰۰۰ و ***۵۰۰۰ به سامانه ۱۹۵ ارسال کنند.وی با تاکید بر این که پیش از این امکان ثبت شکایت از پیامک‌های ارسالی با شماره‌های تلفن همراه شخصی فراهم شده است، تصریح کرد: مشترکانی که از دریافت پیامک انبوه تبلیغاتی از شماره‌های شخصی شکایت دارند می‌توانند شماره تلفنی را که پیامک تبلیغاتی از طریق آن ارسال شده است، به صورت *********۰۹ به شماره ۱۹۵ ارسال کنند.معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری تاکید کرد: مانند روال گذشته، مشترکان برای دریافت نکردن پیامک انبوه ارسالی از سرشماره‌های تبلیغاتی می‌توانند با شماره‌گیری کد#۸۰۰ * نیز دریافت پیامک تبلیغاتی یا ارزش افزوده را غیرفعال کنند.