کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه اخیر خودتعرفه‌های جدید اینترنت با حداقل مصرف منصفانه را تصویب واعلام کرد؛ بر این اساس اپراتورها مجاز به کاهش سرعت مشترک اینترنت درصورت عبور از «آستانه مصرف منصفانه» شده اندو قیمت هر گیگ اضافه در تعرفه جدید اینترنت حجمی نیز دو هزار تومان تعیین شده که پیش از این به طور متوسط هزار تومان بود.

به گزارش فارس، براساس این مصوبه ارائه کنندگان خدمات دسترسی به اینترنت پرسرعت ثابت از طریق فناوری‌های سیمی (اعم از سیم مسی و فیبر) باید جداول تعرفه‌ای خود را مبتنی بر سرعت و به صورت غیر حجمی تنظیم کنند.همچنین ارائه کنندگان خدمات دسترسی به اینترنت پرسرعت مبتنی بر فناوری‌های بی سیم(اعم از همراه و ثابت) می‌توانند جداول تعرفه‌ای خود را مبتنی بر حجم، تنظیم کنند.در همین حال ارائه کنندگان خدمات در سه بازار فوق‌الذکر می‌توانند به اعمال سیاست استفاده منصفانه(Fair Usage Policy) (FUP) بر اساس شرایط رقابتی اقدام کنند.بر اساس تبصره‌های این ماده دارنده پروانه موظف است در اعمال سیاست استفاده منصفانه جزئیات دقیق را به مشترکان اعلام کند. مطابق جدول تعرفه ،حداقل سرعت دسترسی به اینترنت ADSL به میزان ۵۱۲ کیلوبیت برثانیه با سقف تعرفه ماهانه ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان درنظر گرفته و حداکثر سرعت اینترنت نیز ۱۶ مگابیت برثانیه به قیمت ۸۰ هزار تومان در ماه اعلام شده است.در تعرفه مصوب، نرخ دسترسی به اینترنت پرسرعت از طریق فناوری فیبر نیز با حداقل سرعت ۲۰ مگابیت ۲۰۰ هزار تومان و حداکثر سرعت ۵۰ مگابیت ۳۰۰ هزار تومان درنظر گرفته شده است. کف تعرفه ماهانه هریک از سطوح این جدول به میزان ۸۰ درصد سقف تعرفه ماهانه سطح مربوط، تعیین خواهد شد.نرخ بیت‌های (سرعت) اعلام شده در این جدول باید برای 95 درصد زمان تضمین شود و در5درصد زمان حداکثر می‌تواند به میزان 50درصدکاهش یابد.ارائه‌کنندگان خدمت می‌توانند براساس شرایط رقابتی، به تعیین آستانه استفاده منصفانه ماهانه اقدام کنند.
ارائه کننده خدمت ملزم است درهمه سطوح جدول و تمامی طرح‌های تنظیمی خود برای تفکیک و ارائه حجم ترافیک بین‌الملل از داخل به نحوی اقدام کند که آستانه استفاده منصفانه ترافیک داخل حداقل دو برابر آستانه استفاده منصفانه ترافیک بین الملل باشد.
پس از عبور از آستانه استفاده منصفانه ماهانه، دارنده پروانه می تواند به اعمال سیاست استفاده منصفانه بپردازد و برای کاهش سرعت کاربر تا حداقل سرعت Kbps 128 اقدام یا براساس اطلاع‌رسانی‌های قبلی  به فروش حجم اضافه ترافیک بین الملل و داخلی اقدام کند. در این مصوبه، سقف تعرفه مکالمات بین شبکه ای ثابت به ثابت (اعم از خطوط ترابردپذیر و غیر ترابردپذیر) مشابه سقف تعرفه مکالمات بین استانی و به مبلغ ۳۳ تومان تعیین شده است. مصوبه جدید نرخ پهنای باند اینترنت برای سرعت ۱۰۰ Mbps و بالاتر را نیز تعیین کرده است. مطابق این مصوبه تنها در بخش «تعرفه ماهانه هر مگابیت بر ثانیه» کاهش ۲۵ درصدی مشاهده شده و سایر مفاد این مصوبه به قوت خود باقی است.
تبصره: در صورت فروش حجم اضافه، سقف تعرفه هر گیگابایت ترافیک بین‌الملل، 20 هزار ریال تعیین می‌شود که ارائه کننده خدمت موظف است به اعمال سقف تعرفه ترافیک داخلی، به میزان 50درصدسقف تعرفه ترافیک بین‌الملل اقدام کند.حداقل سرعت آپلود به میزان یک هشتم حداقل نرخ بیت دانلود در هر ردیف تعیین می‌شود. برمبنای این مصوبه، تعرفه خدمت ابر انتقال برای سرعت ۱۰۰ Mbps و بالاتر نیز اعلام شد. براین اساس تعرفه بخش«قیمت ماهانه یک لینک اختصاصی نقطه به نقطه» ، ۲۵ درصد کاهش یافت.همچنین تعرفه سرویس خاتمه مکالمات (اتصال متقابل) به شبکه اپراتورهای ثابت و همراه تعیین شد.براین اساس در صورت توافق نداشتن اپراتورها، تعرفه خدمت اتصال متقابل برای مکالمات خاتمه یافته به تلفن ثابت (Fixed Termination Rate) به میزان ۱۵۰ ریال تعیین می شود.در همین حال در صورت توافق نداشتن اپراتورها، تعرفه خدمت اتصال متقابل برای مکالمات خاتمه یافته به تلفن همراه (Mobile Termination Rate) به مبلغ ۳۰۰ ریال تعیین می شود.اپراتور ارائه دهنده اینترنت موظف است برابر تشخیص و اعلام رگولاتوری به توقف ارائه خدمتی که تعرفه های آن به عنوان تعرفه برهم زننده رقابت سالم در بازار، تشخیص داده شده است، اقدام کند.این مصوبه از ۱۰ آذر اجرا می‌شود.