با همکاری وزارت بهداشت و نصب اپلیکیشن در داروخانه‌های مجاز، از این پس کاربران می توانند تصویر نسخه یا اسم دارو را از طریق اپلیکیشن به داروخانه‌ها ارسال و داروخانه ای که داروی مورد نیاز آن ها را دارد، پیدا کنند.به گزارش فارس،این اپلیکیشن بومی با هدف حرکت به سمت تحقق اهداف سلامت الکترونیکی طراحی شده و این امکان را برای کاربران موبایل فراهم می کند که با اتصال به داروخانه‌های کشور بتوانند اقلام و داروهای مورد نیاز خود را تهیه کنند.این اپلیکیشن شامل بخش‌هایی چون جست وجوی داروخانه، سرویس فاکتور الکترونیکی، سرویس نسخه یاب، بیمارستان یاب و آزمایشگاه تشخیص طبی می شود که الگوریتم آن برمبنای موقعیت مکانی کاربر تعبیه شده است.با اپلیکیشن شمیم سلامتی، این امکان برای کاربر فراهم شده که 24ساعته بتواند داروهای خود را در داروخانه های مختلف جست وجو کند یا تصویر نسخه، اسم دارو و دیگر اقلامی را که در داروخانه عرضه می شود در این اپلیکیشن وارد و اقلام و یا داروی مورد نیاز خود را در کمتر از یک ساعت پیدا و دریافت کند.علاوه بر نصب روی گوشی کاربران، این اپلیکیشن باید در داروخانه ها نیز نصب شود تا امکان تعامل فراهم شود. براین اساس با همکاری وزارت بهداشت نصب اپلیکیشن در داروخانه های مجاز کشور انجام شده است.اعلام رتبه بندی داروخانه ها نیز ازویژگی های این اپلیکیشن بومی است.