رئیس مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به  الحاق  ایران به معاهده جهانی ثبت اختراع ؛ از فراهم شدن امکان ثبت اختراع مخترعان ایرانی در برخی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه خبر داد و گفت: هم اکنون زمینه ثبت اختراع برای مخترعان ایرانی در 150 کشور فراهم شده است .کیانی در کارگاه ملی پروژه توانمندسازی محیط مالکیت معنوی و تجاری سازی فناوری در سالن همایش های رازی، افزود: از سال 91 تمام خدمات ثبت مالکیت های صنعتی و تغییرات آن به صورت الکترونیکی و از طریق پورتال این مرکز ارائه می شود.به گفته وی، مالکیت معنوی یکی از مهم ترین و اساسی ترین معیار های رشد و پیشرفت کشورها محسوب می شود.معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت نیز در این مراسم برلزوم ایجاد تسهیلات برای افزایش ثبت بین المللی اختراعات ملی تاکید کرد و گفت: هم اکنون کمتر از 10 درصد اختراعات ملی، ثبت جهانی می شوند.هرچند روند اختراعات در کشور در حال افزایش است اما ثبت بین المللی از مهم ترین مشکلات مخترعان در این زمینه است.باتوجه به این که خیلی از اختراعات ما ثبت بین المللی نمی شود،جایگاه خوبی در نوآوری و اختراعات براساس ثبت های بین المللی نداریم، در حالی که زمانی می توانیم جایگاه واقعی خود را به دست آوریم که امکان ثبت اختراعات ملی به صورت بین المللی وجود داشته باشد.

به گفته ملک زاده ، در این زمینه کمیته تخصصی مالکیت فکری، ثبت اختراع و نوآوری وزارت بهداشت از یک ماه پیش در این وزارتخانه راه اندازی شده که  سیاست گذاری در زمینه مالکیت معنوی، ثبت اختراع و نوآوری علوم پزشکی و تجاری سازی اختراعات،همکاری با قوه قضاییه در خصوص داوری اختراعات در حیطه سلامت و همکاری با سازمان مالکیت فکری سازمان ملل (WIPO) از جمله ماموریت هایی است که انجام آن به این کمیته واگذار شده است.