معاون وزیر ارتباطات گفت: با سازمان نظام مهندسی در حال مذاکره هستیم تا ساختمان های جدید را ملزم کنند فیبرکشی داخلی ساختمان ها همزمان با بسیاری از امکانات اولیه انجام شود.
فلاح جوشقانی در گفت وگو با مهر، با اشاره به توسعه فناوری فیبرنوری برای دسترسی کاربران به اینترنت و حرکت کاربران پرمصرف اینترنت به سمت این فناوری اظهار کرد: هم اکنون در کشور ما سیم کشی داخلی اغلب ساختمان ها، پاسخ گوی فناوری فیبرنوری برای داخل ساختمان نیست.وی با بیان این که به دلیل این مشکل در صورت نیاز به این سرویس، اغلب فیبرکشی تا جلوی در ساختمان صورت می گیرد و پس از آن از طریق کابین، خطوط مسی را به داخل ساختمان می برند، خاطرنشان کرد: این سرویس نوعی از اینترنت VDSL محسوب می شود.وی با اشاره به لزوم توسعه فناوری های مربوط به دسترسی به اینترنت، خاطرنشان کرد: برای حل این مشکل، در حال مذاکره با سازمان نظام مهندسی هستیم تا در صورت امکان، ساختمان های جدید به فیبرکشی داخلی ملزم شوندو همان طور که در ابتدای ساخت یک ساختمان، برای آن سیم کشی برق و تلفن انجام می شود، باید در ساختمان های جدید فیبرکشی هم صورت گیرد. در این زمینه در صورت نیاز می توان با شهرداری ها هم مذاکره کرد.هم اکنون به دلیل نبود استانداردهای لازم در ساختمان ها و سیم کشی های پیچیده، فیبرکشی ممکن است سیم کشی اولیه ساختمان را برهم بزند  و امکان اتصال آن وجود نداشته باشد. اما اگر از همان ابتدای ساخت یک ساختمان مانند سیم تلفن به فیبرنوری هم توجه شود امکان ارائه خدمات فیبرنوری منازل (FTTH ) از سوی اپراتورها به راحتی ممکن خواهد بود.معاون وزیر ارتباطات پیش بینی کرد که تا دو سال دیگر، کشور به سمت استفاده از سرویس هایی با پهنای باند بالا خواهد رفت و در این صورت باید از طریق فیبرنوری و خطوط VDSL به جای ADSL نیاز مدنظر را برطرف کرد.هم اکنون کمتر از ۲۰ هزار نفر مشترک فیبرنوری هستند که سرویس فیبر آن ها داخل ساختمان است.