وزیر علوم با بیان این که اعداد و ارقام بودجه پژوهشی کشور در سال 97 هنوز نهایی نشده است،افزود:با توجه به حذف جدول 14 ویژه علم و فناوری در لایحه بودجه،  سازمان برنامه وبودجه قول داده است جایگزینی در این زمینه تعیین و از مسیر دیگری اعتبارات کمکی را برای حوزه پژوهش اختصاص دهد .

غلامی در گفت و گو با خراسان با اشاره به این که جدول 14 سال گذشته نیز عملا از لایحه بودجه حذف شده بود ،افزود : با وجود تاثیر گذاری این جدول در حوزه پژوهش ، این اعتبار سال گذشته وامسال نیز محقق نشد ولی دوستان ما در سازمان برنامه وبودجه دولت قول داده اند از مسیر دیگری به این حوزه کمک کنند که امیدواریم در مجلس تصویب شود.آن چه قرار است دولت برای جایگزینی جدول 14 اعمال کند، افزایش اعتبارات در حوزه تجهیزات دانشگاهی است که امیدواریم رقم خوبی به این حوزه تخصیص یابد .عسکریان ابیانه معاون مالی واداری وزارت علوم نیز در گفت و گو با خراسان با بیان این که وزارت علوم تلاش دارد جدول 14 را احیا کند ،افزود:با توجه به حذف جدول 14، درلایحه بودجه سال 97 تلاش شده است از محل های دیگر به موضوع پژوهش توجه شوداز جمله این که دراین لایحه تاکیدشده است دستگاه های اجرایی حق ندارند اعتبارات پژوهشی خودرابه بهانه های مختلف کاهش دهند.همچنین تاکید شده است که دستگاه ها بایدبخشی از این اعتبارات را طی قرارداد با دانشگاه ها هزینه کنند .