بیشترین جست وجوی گوگل در سال 2017 در جهان مربوط به توفان ایرما در آمریکاست. پس از آن نیز آیفون 8 و آیفون ایکس بیشترین جست وجو را در جهان داشته اند.بیشترین جست وجوی ایرانی ها نیزدر سال 2017 در موتور جست وجوی گوگل ، در بخش متن سهام عدالت، بازی‌نهنگ آبی و اسنپ بوده است. دربخش تصویر نیز زلزله کرمانشاه، حادثه پلاسکو وشهید محسن حججی به ترتیب پشت سر هم قرار گرفته اند.