مدیرعامل بانک پاسارگاد با بیان ناگفته‌هایی از یک حمله سایبری با مرکزیت آمریکا، هند و چین گفت: این ها درمدت سه روز، تا دو هزار و ۳۰۰ برابر پهنای باند ما حجم حملات خود را افزایش دادند، ولی در نهایت دستان خود را به نشانه تسلیم در برابر ما بالا بردند.مجید قاسمی افزود حدود سه ماه پیش حملات شدید سایبری توسط باج‌گیرهای حرفه‌ای مدرن به برخی مؤسسات مالی آغاز شد که تقریباً یا این باج را دادند یا برای آن که در مسیر باج‌گیری قرار نگیرند، فعالیت‌های بین‌المللی خود را قطع کردند. ما در بانک‌پاسارگاد نیز در این باره تهدید شده‌بودیم و به ما مهلت دادند و گفتند یک هفته دیگر در این روز و ساعت، حمله سایبری خود را آغاز می‌کنیم و در صورت همکاری نکردن، این حملات به صورت تصاعدی روز به روز افزایش خواهد یافت.ما در مقابل، طرحی را که یک جوان ارائه داده‌بود و به لحاظ فنی، مدیریتی و اقتصادی از آن حمایت کرده‌بودیم، با بسیج همه امکانات بانک و شرکت فناپ، اجراو در مقابل آن ها دفاع کردیم. توفیقی که به دست آوردیم واقعاً حیرت‌انگیز بود. از سه مرکز آمریکا، هند و چین، با ده‌ها کشور به عنوان بازو، حمله به ما آغاز شد. از هشتاد برابر ظرفیت پهنای باند ما، شروع به ارسال اطلاعات جعلی در این سیستم کردند. این به آن معنا بود که آن چنان پهنای باند ما را اشغال می‌کردند که دیگر مشتریان واقعی ما نمی‌توانستند وارد سیستم شوند و سیستم‌های ما از کار می‌افتاد.اما در نهایت دستان خود را به نشانه تسلیم در برابر ما بالا بردند. پس از آن بخش‌های مختلف کشور به ویژه در مؤسسات مالی که این طرح را رد کرده‌بودند، برای دنبال کردن آن به صف شدند.