مدیر توسعه بازار و صادرات ستاد ویژه فناوری نانو اعلام کرد: بر اساس جدید ترین آمارها، هم اکنون محصولات نانویی ایران  به 47 کشور اعم از کشور های آفریقایی، اروپایی وآسیایی صادر می شود. قجاوند در گفت وگو با خراسان با تشریح برنامه های حمایتی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو برای حمایت از صادرات محصولات نانویی گفت: حمایت های ستاد از صادرات محصولات دانش بنیان نانویی  طی سال های اخیر گسترش قابل توجهی پیداکرده است و همه ساله نیز بر تنوع ودامنه آن افزوده می شود.این حمایت ها در قالب  تجاری سازی ؛ استاندارد سازی محصولات ؛ بازار یابی و حضور در نمایشگاه های خارجی برای تسهیل صادرات نانویی به بازار های جهانی است. به طور نمونه یکی از برنامه های حمایتی ؛ بستر سازی برای حضور  شرکت های نانویی در نمایشگاه های خارجی است .وی خاطر نشان کرد:خوشبختانه آمار صادرات محصولات نانویی طی دوتاسه سال اخیر بیانگر رشد قابل توجه صادرات محصولات نانویی و راه‌یابی این محصولات به بازار کشور های  مختلف است.وی با اشاره به فعالیت 157 شرکت دانش بنیان نانویی در کشور گفت : این شرکت ها تاکنون 360 نوع محصول نانویی تولید کرده اندو 30 شرکت نانویی نیز موفق شده اند محصولات خود را به بازار های جهانی صادر کنند .