بررسی تهدید سامانه‌های کنترل صنعتی در شش ماهه‌ اول سال ۲۰۱۷ نشان می دهد، ایران در میان ۱۰ کشور اولی است که سامانه های آن به دلیل تهدیدهای سایبری، آلوده شده اند.به گزارش مهر، سامانه‌های کنترل صنعتی به‌منزله‌ هسته‌ مرکزی کنترل و نظارت زیرساخت‌های حیاتی نظیر شبکه‌های انتقال و توزیع برق، نیروگاه‌های هسته‌ای، پالایشگاه‌ها، شبکه‌های آب و کارخانه‌های نفت و گاز است اما با توجه به قدیمی‌ بودن این سامانه‌ها، به امنیت آن‌ها توجه چندانی نشده است.دراین زمینه آزمایشگاه کسپراسکای، نتایج تحقیقات خود را درباره چشم‌انداز تهدیدهای سامانه‌های کنترل صنعتی در شش ماهه‌ اول سال ۲۰۱۷ ارائه کرده است.بر اساس این تحقیقات که توسط مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه‌ای (مرکز ماهر) منتشر شده ، ایران در زمره ۱۰ کشور اولی است که سامانه‌های کنترل صنعتی آن ها به باج‌افزارهای رمزگذاری آلوده‌شده‌اند.در نیمه اول ۲۰۱۷ بین ۱۵ کشوری که بیشترین درصد سامانه‌های کنترل صنعتی مورد حمله قرار گرفته را دارند، ایران با درصد 53.3 ،رتبه هفتم را دارد. پنج کشور اول در این فهرست عبارت انداز:ویتنام،الجزیره،مراکش،اندونزی و چین. در این بررسی ها مخاطرات مربوط به سامانه‌های کنترل صنعتی شامل منابع متعددی از جمله دولت ها، گروه های تروریستی، کارکنان ناراضی، مشکلات، حوادث، بلایای طبیعی و همچنین اقدامات تصادفی یا مغرضانه نیروهای داخلی اعلام شده است.