معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرد:در بودجه امسال برای دولت الکترونیک 83 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده بود اما تاکنون هیچ تخصیصی صورت نگرفته است. باقری اصل در گفت و گو با ایرنا افزود:سال 95 نیز150 میلیارد ریال برای دولت الکترونیک در بودجه پیش بینی شده بود که میزان تخصیص آن صفر ریال بود.وی به اعتبار 100 میلیارد ریالی دولت الکترونیک در بودجه سال 94 اشاره کرد و گفت: هیچ پرداختی نیز از این مبلغ صورت نگرفت.به گفته وی، سال 93 نیز 50 میلیارد ریال اعتبار در بودجه برای دولت الکترونیک در نظر گرفته شده بود که حتی یک ریال تخصیص داده نشد.با وجود تخصیص نیافتن هیچ مبلغی از اعتبار درنظر گرفته شده در بودجه امسال، طرح دولت الکترونیک با منابع داخلی وزارت ارتباطات در حال اجراست.وی تصریح کرد: در لایحه بودجه سال 97 برای دولت الکترونیک 670 میلیارد ریال پیشنهاد شده است اما امکان دارد مانند سال های گذشته مبلغی از این بودجه تخصیص نیابد.وی تاکید کرد:دولت الکترونیک به سرمایه گذاری بخش خصوصی نیازمند است که هنوز دستگاه های اجرایی اجازه این امر را نمی دهند.
در واقع هیچ دستگاه اجرایی در این زمینه طرح توجیهی ندارد تا بخش خصوصی بتواند براساس آن سرمایه گذاری کند،در حالی که باتوجه به محدودیت های منابعی دولت بهترین کار تسهیل فرایندها برای ورود بخش خصوصی است.با استفاده از دولت الکترونیک دیگر نیازی نیست شهروندان برای دریافت خدمت مورد نیاز؛ به آن دستگاه مراجعه حضوری داشته باشند،بلکه می توانند در منزل یا محل کار خود فقط با زدن چند دکمه هر نوع خدماتی را غیرحضوری دریافت کنند.