مرکز پژوهش های مجلس با بررسی لایحه بودجه پیشنهادی سال ۹۷ ، از کاهش درآمد حاصل از فعالیت های مرتبط با بخش ICT در سال آینده خبر داد.براین اساس ،درآمد حاصل از فعالیت های مرتبط با همه بخش های فناوری اطلاعات و ارتباطات، بیش از ۱۰۱ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است که نسبت به قانون بودجه سال ۹۶ کاهش ۷ دهم درصدی را نشان می دهد؛ این درحالی است که درآمدهای این بخش درسال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ همواره دارای رشد صعودی بوده اما در لایحه بودجه ۹۷ یک باره کاهش داشته است.به گزارش مهر،از سوی دیگر، جمع اعتبارات فاوا در لایحه بودجه ۹۷ نسبت به قانون بودجه ۹۶ حدود ۱۶ درصد کاهش داشته و به 100.023 میلیارد ریال رسیده که 2.7 درصد جمع کل اعتبارات عمومی کشور است.در همین حال بیش از ۶۷ درصد اعتبارات فاوای لایحه بودجه سال ۹۷ در قالب ردیف های متفرقه است و فاقد هرگونه برنامه، فعالیت و کمیت های پایه ای نظیر زمان شروع و پایان، نوع خروجی و ... است که نظارت بر آن ها را مشکل می کند.بند «ه» تبصره «۷» لایحه بودجه ۹۷ به مطالبات مخابرات از وزارت ارتباطات برای افتتاح حساب پس انداز اینترنتی برای دانش آموزان و معلمان اشاره دارد،در حالی که افتتاح حساب پس انداز اینترنتی برای دانش آموزان و معلمان توسط مخابرات انجام نشده و هیچ وجهی نیز برای آن ها واریز نشده است.همچنین طبق بند «پ» ماده (۶۷) قانون برنامه ششم ،وزارت ارتباطات باید هر شش ماه گزارش پیشرفت دولت الکترونیک را به مجلس گزارش کند. اما اعتبارات برنامه دولت الکترونیک ، پراکنده میان دستگاه ها توزیع شده است.در نتیجه بسیاری از هزینه های صورت گرفته برای برنامه های مشابه فناوری اطلاعات در دستگاه ها، چندین برابر مقدار مورد نیاز به صورت تکراری است و پیروی نکردن از استانداردهای واحد، موجب تعامل ناپذیری میان دستگاهی می شود.