راساس جدیدترین آمارها از اتصال دستگاه های اجرایی به سامانه انتشارو دسترسی آزاد به اطلاعات ،از مجموع حدود 500 دستگاه مشمول ؛ 131 دستگاه به این سامانه متصل شده اند.بر این اساس با گذشت هفت ماه از راه اندازی این سامانه  74درصددستگاه ها جزو غایبان این سامانه به شمار می روندکه پیوستن به این سامانه را جدی نگرفته اند واطلاعات آن ها همچنان دور از دسترس است ومشخص نیست که این سامانه چه زمانی می تواندبا عضویت حداکثری دستگاه های مشمول تمامی ظرفیت کشور را برای پاسخ گویی به مردم بسیج کند .

قانونی که سال ها روی کاغذ ماند!
سال ۱۳۸۷  سرانجام پس از سال ها لایحه «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات»که اواخر دولت هشتم به مجلس ارائه شده بود به تصویب رسید . این قانون سال ۱۳۸۸ برای اجرایی شدن ابلاغ شد. اما به دلیل تدوین نشدن  آیین‌نامه اجرایی ؛ سال ها روی کاغذ ماندتااین که در سال 94 سرانجام  احیای این قانون و اجرایی کردن آن در دستور کار دولت یازدهم قرار گرفت و کمیسیون اجرایی آن نیز توسط وزارت ارشاد تشکیل شد و تیر امسال نیزدولت یازدهم با رونمایی از این سامانه فعالیت آن را کلید زد .در واقع این سامانه راه اندازی شد تا عملکرد سازمان ها برای مردم کاملا شفاف وعلامت سوال ها در ذهن مردم برطرف شودو هرایرانی بتواند از این پس به اطلاعات موردنیاز خود درباره فعالیت و عملکرد دستگاه های مختلف دسترسی داشته باشد .مؤسسات مشمول قانون موظفند ظرف 10 روز به درخواست های ثبت شده پاسخ دهند . فیاضی، معاون دبیرکمیسیون انتشار ودسترسی آزاد به اطلاعات درباره آخرین وضعیت فعالیت این سامانه گفت :از مجموع 500دستگاه مشمول قانون که البته به مرور تعدادشان رو به افزایش است ، تاکنون 131  دستگاه به سامانه پیوسته اند و از این تعداد، برای 90دستگاه درخواست پاسخ گویی ثبت شده وبرای  41  دستگاه  از مجموع کل دستگاه ها هنوز درخواستی ثبت نشده است .
بر اساس جدیدترین آمارها، برخی دستگاه ها از جمله وزارت کشور ، وزارت اموراقتصاد و دارایی و... سهم بالایی از درخواست ها را به خود اختصاص داده اند.موضوعی که نشان می دهد این دستگاه ها بیشترین میزان مراجعات مردمی را به خود اختصاص می دهند .طبق این رده بندی ،دستگاه هایی از جمله وزارت کشور با 130درخواست و128  پاسخ ، وزارت امور اقتصاد و دارایی با 84درخواست و81 پاسخ؛ بانک مرکزی با 82درخواست و81 پاسخ ؛  وزارت کاربا 80درخواست و80پاسخ ؛ وزارت ارتباطات با 61درخواست و53 پاسخ ؛ وزارت بهداشت با 61 درخواست و59 پاسخ؛ سازمان برنامه وبودجه با59 درخواست و11 پاسخ ، آموزش وپرورش با 51 درخواست و41 پاسخ ؛ وزارت نیرو با 51 درخواست و50 پاسخ و وزارت ارشاد با 42 درخواست و 32پاسخ ؛ در رده اول تا دهم دستگاه هایی هستند که در سامانه مذکور، مرجع بیشترین مراجعات جهت کسب اطلاعات به شمار می روند.
51دستگاه با پاسخ گویی100 درصدی 
اطلاعات منتشر شده روی سامانه همچنین حاکی است که 51 دستگاه به 100درصد درخواست های ثبت شده خود پاسخ داده اند که از میان آن ها می توان به وزارت کار و  امور اجتماعی ، بنیاد شهید، سازمان استاندارد ، معاونت علمی ریاست جمهوری ، سازمان انرژی اتمی ، وزارت دادگستری ، سازمان سنجش و... اشاره کرد .
منفعل ترین دستگاه ها در پاسخ گویی 
 در میان دستگاه ها،15 دستگاه از جمله جمعیت هلال احمر، سازمان تبلیغات، استانداری کردستان، سازمان امور سینمایی   استانداری خوزستان ، استانداری کرمانشاه، استانداری خراسان رضوی و استانداری ایلام در شمار دستگاه هایی  هستند که میزان پاسخ گویی آن ها به درخواست های ارجاع داده شده "صفر درصد " بوده است .
 میانگین پاسخ گویی 86درصد
به طور کلی میانگین پاسخ گویی دستگاه ها به درخواست ها و شکایت ها در سامانه 86 درصد است که در این میان،وزارتخانه های «کشور» (98 درصد پاسخ گویی)، «امور اقتصاد و دارایی»(96 درصدپاسخ گویی)، «کار، تعاون و رفاه اجتماعی» (100 درصد پاسخ گویی) و «بانک مرکزی» (99 درصد پاسخ گویی) به نسبت تعداد درخواست هادرصدر دستگاه های پاسخ گو قرار دارند.همچنین 94 شکایت در سامانه ثبت شده که به 51 مورد پاسخ داده شده است.
 اطلاعات 369 دستگاه دور از دسترس !
اتصال تنها 131 دستگاه از  500 دستگاه مشمول قانون به سامانه دسترسی به اطلاعات ، نشان می دهد که دست کم  369 دستگاه تاکنون اتصال به این مجموعه را جدی نگرفته اند.متقاضیان اطلاعات در این سامانه حق دارند از هر موسسه عمومی و خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی (موسسات مشمول بند چ و ح و خ ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات) اطلاعات را درخواست و پاسخ را دریافت کنند.