معاون بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر این که بیمه شاغلان مرتبط با استارت آپ ها از وظایف این سازمان است، گفت: مذاکرات سازمان تأمین اجتماعی با ١١ شرکت عمده استارت آپی در حال انجام است.وی ادامه داد: امیدواریم شاغلان مرتبط با استارت آپ ها را نیز تحت پوشش قرار دهیم.
واقعیت این است که با پیشرفت اینترنت در کشور و همچنین موج استارت آپ‌ها‏ شاهد به وجود آمدن شغل‌های جدیدی مرتبط با فضای مجازی هستیم که پیشتر وجود نداشت. واژه دورکاری معنای گسترده‌تری پیدا کرده است و هم اکنون ممکن است بسیاری از نیروهای یک شرکت ،دورکار حساب شوند. این موضوع در استارت آپ‌ها بیشتر به چشم می‌خورد. با زیاد شدن تعداد این افراد در جامعه و حضور هر چه بیشتر ملموس آن ها ،موضوع بیمه تامین اجتماعی این‌افراد ضروری به نظر می رسد ومی تواند مزایایی همچون شفاف سازی عملکرد و قانونمند شدن بیشتر استارت آپ ها و امنیت شغلی بیشتر شاغلان در این شرکت ها را به همراه داشته باشد،اما در مقابل به دلیل نوپا بودن بخش اعظم این شرکت ها و جوان بودن نیروها می تواند با افزایش هزینه ها ، در همان بدو امر جلوی رشد و گسترش استارت آپ ها را به نوعی بگیرد و حتی موجب زمین خوردن آن ها شود،ضمن این که رابطه کارفرما و کارگر در این شرکت ها دارای ماهیت متفاوتی است و درنتیجه باید به طور قطع مدل مناسبی برای پوشش بیمه ای شاغلان این حوزه ارائه شود.بنابراین بهتر است روند اجرای این فرایند بسیار حساب شده انجام شود تا تبعات احتمالی آن دامن گیر استارت آپ ها نشود.به گفته معاون بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی، تعداد شرکت های استارت آپی بسیار زیاد است و تعداد زیادی از افراد نیز در این گونه شرکت ها شاغل هستند اما برقراری رابطه کارگر و کارفرمایی در این شرکت ها با شکل و نوع جدیدی از رابطه کاری مواجه است.بسیاری از افراد بدون حضور در دفاتر این شرکت ها مشغول کار هستند و نوع همکاری بسیاری افراد نیزپاره وقت است. به گزارش مهر،محمدحسن زدا با تأکید بر این که افرادی که در مشاغل مرتبط با استارت آپ ها مشغول به کار هستند، این حق را دارند که از خدمات سازمان تأمین اجتماعی برخوردار شوند، گفت: نمی خواهیم شرکت های استارت آپی درگیر بوروکراسی اداری شوند و به همین دلیل بهترین و سریع ترین راهکار را برای ارائه خدمات سازمان تأمین اجتماعی به این مشاغل پیشنهاد کرده ایم که استفاده از مدل بیمه ای توافقی است. وی تصریح کرد: اولویت اصلی سازمان تأمین اجتماعی این است که با بیمه توافقی این گروه از مشاغل را تحت پوشش قرار دهد اما در صورت به نتیجه نرسیدن تلاش ها و اقدامات در دست انجام در نهایت تکلیف قانونی سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر پوشش بیمه اجباری برای این مشاغل اجرا خواهد شد. به گفته مسئولان تامین اجتماعی تلاش می شود تا قبل از پایان امسال، این موضوع به نتیجه برسد و تکلیف آن دقیق مشخص شود