مدیرعامل بنیاد بازی‌های رایانه‌ای از سامان دهی عرضه بازی‌های خارجی و لزوم دریافت مجوز از این بنیاد برای انتشار بازی‌ها خبر داد.کریمی قدوسی در گفت‌وگو با ایسنااظهار کرد:عرضه‌کنندگان بازی در فضای مجازی تا اواسط بهمن فرصت دارند در سایت پیش ثبت نام کنند تا به آن ها مجوز عرضه در فضای مجازی داده شود.اگر فروشگاه عرضه کننده بازی مجوز مربوط را نداشته باشد، حداقل برخوردی که با آن می‌شود فیلترینگ است، بنابراین از ۱۵ بهمن‌ هر بازی خارجی و هر سایتی که بخواهد عرضه تجاری در کشور داشته باشد، باید از بنیاد پروانه بگیرد.این روند اعطای مجوز برای بازی‌های ایرانی نیست و آن ها همچنان بر مبنای رده سنی و محتوا مجوز دریافت می‌کنند، اما پارامتر اعطای مجوز به بازی‌های خارجی همان‌هایی است که براساس آن مجوز می‌گرفتند. از این پس بازی‌های خارجی که عرضه تجاری می‌شوند بایداز بنیاد پروانه بگیرند.وی خاطر نشان کرد: نمی‌خواهیم بازی‌های خارجی را محدود کنیم و تنها قصد داریم آن ها را قانونمند کنیم. در هیچ کشوری واردات محصولات خارجی بدون ضابطه نیست و نه تنها در ایران بلکه در همه جا برای هرچه که بخواهد وارد کشور شود ضابطه می‌گذارند.وی با اشاره به طرح دریافت عوارض از بازار خارجی، بیان کرد: عوارض بازی‌های خارجی ۱۰ درصد درآمد حاصل از فروش بازی‌هاست که از عرضه‌کنندگان گرفته می‌شود. این ۱۰ درصد به حساب خزانه واریز و از آن برای حمایت از بازی‌های داخلی استفاده می‌شود. از ابتدای سال ۹۷ هر مارکتی که عرضه تجاری بازی خارجی در کشور داشته باشد، باید این ۱۰ درصد عوارض را پرداخت کند، در غیر این صورت با آن بازی توسط کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه برخورد می‌شود.