معاون وزیر ارتباطات گفت: ارسال هر گونه پیامک حاوی اطلاعات و تبلیغات از سرشماره‌های رسمی اپراتورهای موبایل ممنوع است و از این شماره‌ها تنها باید اطلاعات مربوط به شخص مشترک برای مثال سرویس‌های فعال ارسال شود.به گزارش فارس، جوشقانی با تشریح موارد مجاز و غیرمجاز ارسال پیامک از سرشماره اپراتورها اظهار کرد: سرشماره رسمی اپراتورهاتنها برای اطلاع‌رسانی موارد مخصوص مشترک است و ارسال هر موضوع غیر از این موارد از این طریق غیرمجاز و ممنوع است.از طریق این سرشماره‌ها تنها باید سرویس‌های مخصوص مشترک از جمله سرویس‌های مالی، قبض، میزان شارژ، باقی‌مانده طرح، سرویس‌های فعال یا مواردی از این قبیل ارسال شود.وی تأکید کرد: ارسال هرنوع اطلاعات و تبلیغات بیشتری که خارج از موضوعات مربوط به شخص مشترک باشد از این طریق ممنوع است.معاون وزیر ارتباطات گفت: موارد متعددی دیده شده است که اپراتورهای موبایل از طریق سرشماره رسمی خود اطلاعات و تبلیغات عمومی برای مشترکان ارسال می‌کنند که حتی در صورت ارزشی بودن این اطلاعات ارسال آن ها مجاز نیست. جوشقانی افزود: شکایت‌های متعددی در این باره از مشترکان موبایل به رگولاتوری ارجاع شده در حالی که ممنوعیت و قوانین در این زمینه رسماً به اپراتورها تذکر داده شده است. سامان دهی این موضوع در دستور کار است و مقررات آن به زودی از طریق کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تهیه خواهد شد.