باگذشت بیش از شش ماه از آغاز فعالیت سامانه انتشار و دسترسی آزادبه اطلاعات، شمار دستگاه‌های مختلف بخش‌های حاکمیتی و وابسته به 143 مورد رسیده است  امادر زیر مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت متأسفانه گروه خودروسازی سایپا و ایران خودرو و همچنین شرکت‌های تابعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تاکنون به سامانه نپیوسته‌اند در حالی که باید به سؤالات زیادی پاسخ دهند.سازمان برنامه و بودجه هم به این سامانه بی اعتنا بوده به طوری که از 62 درخواست ثبت شده در این سامانه فقط به 11 سوال پاسخ داده است. مجلس هم فقط به 25 درصد سوالات پاسخ داده و از 20 درخواست ثبت شده فقط به پنج سوال پاسخ داده است. استانداری‌ها هم کمی با سامانه  نا مهربان بوده‌اند به طوری که استانداری خراسان جنوبی از هفت درخواست ثبت شده به دو سوال پاسخ داده و استانداری کردستان هم از سه درخواست ثبت شده به هیچ سوالی پاسخ نداده است.بحث نظارتی سامانه هم بسیار مهم است که دبیرخانه این سامانه می‌تواند الزاماً پاسخ گویی صحیح و دقیق دستگاه‌ها و سازمان‌ها را بررسی و کنترل کند چرا که برخی وزارتخانه‌ها کامل به سؤالات پاسخ نمی‌دهند و فقط پاسخ آن ها برای رفع تکلیف است.تاکنون 1213 درخواست سؤال در سامانه ثبت شده که 1027 پاسخ دریافت شده و نشان‌دهنده آن است که 186 سؤال بدون پاسخ رها شده است.تعداد شکایت‌ها در سامانه 104 مورد بوده که به 52 شکایت تاکنون رسیدگی شده است.به نظر می‌رسد در شش ماه فعالیت سامانه برخی پاسخ‌های دستگاه‌ها و سازمان‌ها به درخواست‌ها و سؤالات مردمی چیزی نبوده که مردم مدنظرشان بوده است.فشار افکار عمومی نظیر رسانه و الزام حاکمیتی و بودجه‌ای و دولتی می‌تواند یگانه راه‌حل فعالیت این سامانه باشد تا دستگاه‌ها و سازمان‌ها بدانند رصد این سامانه به صورت دقیق انجام شده و مورد بازخواست قرار می‌گیرد.