رئیس سازمان فناوری اطلاعات با بیان این که حل مشکل مالیاتی استارت آپ ها وکسب وکار های نوپا در دستور کار وزارت ارتباطات قرار دارد افزود: بررسی هایی در حال انجام است تا چنان چه حل مشکل مالیات وبیمه استارت آپ ها نیاز به مصوبه هیئت وزیران داشته باشد با ارائه لایحه به هیئت وزیران این مسئله را حل وفصل کنیم . رسول سراییان معاون وزیر ارتباطات درگفت و گو با خراسان افزود: هم اکنون یکی از مشکلات استارت آپ ها و فعالان کسب وکار های نوپا موضوع پرداخت مالیات است که با توجه به درآمدزا نبودن این کسب وکارها در سال های اولیه فعالیت، لازم است تسهیلاتی از جمله معافیت های مالیاتی برای آن ها پیش بینی شود بنابراین درصددیم ضمن بررسی بیشتر، این موضوع را حل کنیم . به طوری که  اگر حل  این مسئله نیاز به مصوبه هیئت وزیران داشته باشد،با ارائه طرح ولایحه ای به هیئت وزیران موضوع را در سطح هیئت وزیران حل کنیم . اما اگر نیاز به اصلاح قانون باشد کار کمی پیچیده تر خواهد بود .وی ادامه داد : اعمال معافیت های مالیاتی و بیمه ای در سال های نخستین شکل گیری استارت آپ ها، باعث می شود تمرکز استارت آپ ها به جای توجه به مسائل حاشیه ای به اساس کسب وکار و توسعه ایده های خلاقانه متمرکز شود و دیگر دغدغه ای از بابت مسائلی نظیر بیمه و مالیات نخواهند داشت که تعداد زیادی از جوانان هم با قوانین آن ها آشنایی چندانی ندارند. طی چند روز آینده نشست مشترکی بین فعالان  کسب وکار های نوپا و وزیر ارتباطات برگزار خواهد شد که یکی از موضوعات اصلی آن بررسی راهکار های حل مسئله بیمه ومالیات استارت آپ هاست.
شایان ذکر است اعمال معافیت های مالیاتی و بیمه ای یکی از مطالبات جدی است که فعالان استارت آپی از مدت ها پیش خواستار حل آن از سوی دولت هستند.فشار های مالی ناشی از پرداخت بیمه ومالیات از سوی استارت آپ ها هم اکنون به قدری جدی است که وزیر ارتباطات نیز پیشتر با بیان این که موانع مالیاتی وبیمه ای عامل شکست ۹۰ درصد استارت آپ هادر کشوربه شمار می روند تصریح کرده بود : استارت آپ ها در کشوربه دلیل وجود موانع گوناگون موفق نیستند به طوری که یک ایده استارت آپی در مواجهه با پرونده مالیاتی و بیمه ای به شکست منجر می شود.به تازگی نیز نایب رئیس اتاق بازرگانی طی اظهاراتی با بیان این که هم اکنون مهم ترین مشکل کسب وکارهای نوپا برخورد های غیر انعطافی سازمان های تامین اجتماعی و امور مالیاتی با این کار آفرینان است اظهار کرد: متاسفانه شعب تامین اجتماعی و ادارات مالیاتی  تفاوتی میان کسب وکار های سنتی و استارت آپ ها ( کسب وکارهای نوین ) قائل نیستند.