معاون توسعه مدیریت معاونت علمی ریاست‌جمهوری گفت: سود تسهیلات برای طرح‌های دانش بنیان در رشته‌های مصوب به یک درصد کاهش یافت.
به گزارش فارس،دلیری با تاکید بر حمایت از تسهیلات اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری اظهار کرد: باهدف حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری و با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، تسهیلات اشتغال‌زا به سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی پرداخت می‌شود.این تسهیلات از محل تلفیق منابع صندوق توسعه ملی با مؤسسات عامل شامل بانک‌های کشاورزی، توسعه تعاون، پست‌بانک و صندوق کارآفرینی امید اعطا می‌شود.تسهیلات مذکور برای روستاها با اولویت مناطق مرزی، مناطق عشایری و محروم و همچنین سرمایه در گردش برای نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت اعطا می‌شود.
وی فعالیت‌های اقتصادی بخش غیردولتی را مشمول این طرح خواند و گفت: «رسته‌های اقتصادی پر اشتغال» شامل کشاورزی، معادن، فعالیت‌های خدماتی و صنایع‌دستی، فعالیت‌های فرش دست باف و کلیه فعالیت‌های مربوط به آن‌ها در مناطق هدف اجرای طرح، اعم از ایجادی، تکمیلی و توسعه مشمول این آیین‌نامه می‌شوند.
همچنین «رسته‌های اقتصادی» مشمول این آیین‌نامه شامل کشاورزی از جمله زراعت، دام و طیور، باغداری، شیلات،گلخانه،گیاهان دارویی،خدمات تجاری،خدمات فنی و مهندسی بخش کشاورزی،خدمات ماشینی کردن ( مکانیزاسیون)کشاورزی،صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و منابع کشاورزی، از دیگر مشاغل اقتصادی مشمول این طرح به شمار می‌روند.
وی بابیان این‌که نرخ سود تسهیلات اعطایی برای مناطق مختلف از راه های گوناگون محاسبه می‌شود، افزود: به عنوان مثال نرخ سود تسهیلات اعطایی، در مناطق روستایی و عشایری مرزی 4 درصد، مناطق روستایی و عشایری غیر مرزی 6 درصد و همچنین برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی و شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت، 10 درصد در نظر گرفته می‌شود.معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی، با اشاره به نرخ سود تسهیلات برای طرح‌های دانش بنیان گفت: سود تسهیلات برای طرح‌های دانش بنیان، در رشته فعالیت‌های مصوب، به میزان یک درصد، به صورت اعطای یارانه سود تسهیلات کاهش می یابد و دوره استفاده از تسهیلات طرح نیز حداکثر 18 ماه اعلام‌شده است.متقاضیان پس از دریافت تسهیلات، با دوره تنفس حداکثر یک ساله، تسهیلات اعطایی را حداکثر طی شش سال باز پرداخت می‌کنند، همچنین متقاضیان بایدبر اساس چارچوب و ضوابط تعریف‌شده، ضمن تکمیل اطلاعات خود، خلاصه طرح‌ها را از طریق سامانهkata .mcls.gov.ir به ثبت برسانند.
دلیری گفت: طرح‌ها به ترتیب به تأیید دستگاه اجرایی مربوط، کارگروه اشتغال( کمیته فنی) استان و موسسه عامل می‌رسند، تمام طرح‌های سرمایه‌گذاری در چارچوب نظام نظارت، مدیریت و کنترل طرح‌های سرمایه‌گذاری و با ابزارهای مختلف نظارت می‌شوند.در صورت هم‌راستا نبودن طرح با اولویت‌های اعلام‌شده یا انحراف در استفاده از منابع در زمان اجرا، نرخ سود مورد محاسبه 18 درصد خواهد بود، بنابراین متقاضیان می‌توانند قبل از درخواست تسهیلات و تصمیم‌گیری برای ارائه طرح، پیوست‌های ضمیمه به‌ویژه دستورالعمل اجرایی توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری مندرج در سامانه را مطالعه کنند.