معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات خبرداد که فناوری بلاک‌چین به عنوان یک بستر برای پول‌های مجازی و رمزنگاری شده، در ایران وجود دارد و پژوهش‌هایی درباره آن در حال انجام است.به گزارش دیجیاتو،جهانگردازمذاکره با بانک مرکزی در این باره خبر دادو گفت:اگر در اقتصاد ایران از رمزپول‌ها که در بستر بلاک چین اجرا می شود غفلت شود، به طور حتم لطماتی به دنبال خواهد داشت. وزارت ارتباطات در این خصوص اعلام آمادگی کرده، اما اجرای سرویس رمزپول‌ها یک اقدام مشترک بانکی و فناوری است که با بانک مرکزی مذاکراتی در حال انجام است. وی با اشاره به تلاش دولت‌هابرای ساخت پول‌های مجازی افزود: ایران هم باید به این سمت حرکت کند.اکنون در دنیا با بیت کوین مراودات جهانی انجام می شود و از امسال نیز دولت‌هاشروع به ساخت رمز پول‌های اختصاصی ملی وترکیبی کرده اند.ما هم بایدموضوع را بررسی کنیم تا مشخص شود چه اقدامی باید در زمینه این ارزها داشته باشیم واکنون نیز در حال مذاکره با بانک مرکزی هستیم.از گفته‌های جهانگردبه نظر می‌رسدوزارت ارتباطات و بانک مرکزی در مراحل اولیه تحقیقات برای توسعه یک پول مجازی درکشورهستند. این‌ در حالی است که پول‌های مجازی توسط قانون‌گذاران و بانک‌های مرکزی درجهان قابل کنترل نیستند.در نتیجه باید منتظراعلام جزئیات بیشترازهمکاری وزارت ارتباطات و بانک مرکزی باشیم تا ببینیم پروژه پول مجازی ایرانی در صورت تحقق چه سرنوشتی خواهد داشت.