صندوق نوآوری و شکوفایی قرار بود منابع شرکت‌های دانش‌بنیان را تامین کند، اما حالا محلی برای کسب سود از راه نخبگان شده است.به گزارش باشگاه خبرنگاران" محض رضای خدا پول‌ها را به صندوق ندهید آن‌ها پول را حبس می‌کنند" این صحبتی بود که رئیس دیوان محاسبات عالی کشور در صحن علنی مجلس درباره صندوق نوآوری و شکوفایی بیان کرد؛ عادل آذر از پولی صحبت کرد که به جای شرکت‌های دانش بنیان در جیب صندوق نوآوری و شکوفایی رفته؛ صندوقی که قرار بود رسالت خود را کمک به شرکت‌های دانش بنیان قرار دهد اکنون به دنبال دریافت سود برای خود است و بر اساس صحبت‌های رئیس دیوان محاسبات عالی پول‌های صندوق در بانک‌هاسپرده گذاری شده  و از طریق این بانک‌ها سود هنگفتی برای صندوق به دست آمده ، سودی که درواقع متعلق به شرکت‌های دانش بنیان است، اما به آنان تعلق نمی‌گیرد.عادل آذر گفت: از سال ۹۱ تا ۹۵ معادل ۲ هزار و ۲۳ میلیارد تومان یعنی حدود ۶۷ درصد سرمایه اولیه صندوق نوآوری تامین شده، صندوق ۵۰۳ میلیارد تومان وام داده و ۲۵ درصد باقی مانده پول خود را در بانک‌ها سرمایه گذاری کرده است و این بانک‌ها بر اساس قانون و منطق باید سه برابر این پول را تسهیلات می‌داده‌اند،اما نه تنها این کار را نکرده‌اند بلکه در قبال هزار و  ۵۰۰ میلیارد تومان سپرده‌گذاری تنها ۲۶۶ میلیارد تومان به شرکت‌های دانش بنیان تسهیلات داده‌اند.رئیس صندوق با اشاره به این که صندوق بیش از بودجه دولت به شرکت‌های دانش بنیان وام داده است اظهار کرد: آقای آذر صحبت از ۱۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرده‌اند در صورتی که اشتباه است، زیرا ما ۱۵۵۷ میلیارد تومان به شرکت‌های دانش بنیان داده‌ایم و ایشان در بررسی‌های خود تسهیلات دفاتر شرکت‌های دانش بنیان و همچنین توانمند‌سازی آن‌ها را در نظر نگرفته‌اند؛ما از طریق همین سود بانکی است که توانسته‌ایم تسهیلات را برای شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم کنیم.عضو کمیسیون تلفیق مجلس نیز گفت: بر اساس اعلام دیوان محاسبات، صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای اهدافش آن چه را که مورد انتظار بوده، برآورده نکرده است.