معاونت علمی اعلام کرد: براساس گزارش‌های سازمان‎های جهانی، ایران در میان ۲۰ کشور فرستنده مهاجر متخصص رتبه ۱۷ را دارد.به گزارش مهر، براساس گزارش سال ۲۰۱۸ سازمان مهاجرت جهانی، در سال ۲۰۱۵، ۲۴۴ میلیون نفر در خارج از وطن خود زندگی می‌کرده‌اند یعنی از هر ۳۰ نفر از جمعیت کل جهان یک نفر مهاجر بوده است که ایران جزو کشورهای اصلی مهاجر فرست محسوب نمی‌شود.همچنین بر اساس گزارش سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه در سال ۱۳۹۴، ایران در میان ۲۰ کشور فرستنده مهاجر متخصص رتبه ۱۷ را دارد و در سال ۱۳۹۵ در فهرست ۳۰ کشور اول ارسال‌کننده مهاجر نیست.همچنین نرخ مهاجرت ایران تا سال ۱۳۹۵ به کل جمعیت به صورت تجمعی 1.5 درصد بوده که از میانگین جهانی 3.2 درصدی وبیشتر کشورهای با وضعیت توسعه مشابه پایین‌تر است. آمریکا میزبان یک‌سوم مهاجران متخصص دنیا ست.براساس این گزارش مؤسسه آمار اداره مهاجرت آمریکا در سال ۲۰۱۵، آمریکا میزبان بیش از 1.4 میلیون دانشجوی خارجی بوده است.همچنین در سال‌ ۱۳۹5-۱۳۹4 چین بیشترین تعداد دانشجوی خارجی در آمریکا (۳۱درصد) را داشته و هند (۱۴درصد)، کره‌جنوبی (۷درصد)، عربستان (۶درصد) و کانادا (۳درصد) به ترتیب در رده‌های بعدی بوده و ایران با ۱۲۳۵۶ دانشجو در رتبه 11قرار گرفته است.براساس گزارش ۲۰۱۷ مجله Times Higher Education با تصویب قانون اعمال محدودیت‌های مهاجرتی ترامپ، تعداد دانشجویان بین‌المللی در این کشور دستخوش تغییراتی شده است . تعداد دانشجویان خارجی در آمریکا از سال ۲۰۰۰ مرتب هر سال شاهد رشد بود،اما سال ۲۰۱۷ حدود ۴۰ درصد از ۵۰ دانشگاه برتر آمریکا به طور میانگین با کاهش دو درصدی دانشجویان بین‌المللی مواجه شده‌اند.