وزیر ارتباطات اعلام کرد: برآورد ما این است سه هزار میلیارد تومان، هزینه تبلیغ در فضای مجازی صرف می‌شود که باید برای آن کانال درست کنیم که این کار را هم انجام داده‌ایم.وی در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره اقدامات برای مقابله با پیامک‌های تبلیغاتی با اشاره به این که این پیامک‌ها برای من آزاردهنده بوده و قطعا برای مردم هم این تبلیغات آزاردهنده است، اظهار کرد: یک سری پیامک‌های مزاحم، پیامک‌هایی هستند که هدف شان تبلیغ کسب و کارهاست و به دلیل هزینه‌های زیاد صداوسیما نمی‌توانند از آن استفاده کنند.هزینه‌های بیلبوردهای شهری هم زیاد و تعداد آن ها کم است بنابراین این تبلیغات در فضای مجازی انجام می شود. این کسب و کارها در فضای مجازی هزینه و فالوئر جذب می‌کنند و ممکن است در این راه از ابزارهای غیرشرعی و غیراخلاقی هم استفاده کنند. آذری جهرمی بازار تبلیغات فضای مجازی را 3000 میلیارد تومان اعلام کردو با بیان این که طبق مصوبه اخیر کمیسیون تنظیم مقررات، شیوه قانونی تبلیغ کسب وکارها مشخص شده است، افزود: امروزاین مصوبه ابلاغ می‌شود تا اپراتورها براساس آن کار خود را پیش ببرند وما با کسانی که در خارج از این چارچوب تبلیغ می‌کنند، برخورد را تشدید می‌کنیم.همچنین اگربه این نتیجه برسیم که اپراتورها شماره‌ها را دراختیار بقیه قرار می دهند، حتما با آن ها برخورد می‌کنیم.البته وقتی افراد برای دریافت خدمات به مجموعه خدماتی در شهر مراجعه می‌کنند، این دفاتر شماره افراد را می‌گیرند سپس بانک اطلاعاتی را رسما به مرکز تبلیغاتی می‌فروشند در این زمینه هم باید مقررات گذاری انجام شود.این سه هزار میلیارد تومان به هر عرصه‌ای برود اگر چارچوب نداشته باشد، ویرانگراست. البته درباره این پیامک‌ها باید کار ایجابی نیز انجام دهیم.وی در خصوص آخرین وضعیت بسته 500میلیارد تومانی رئیس جمهور برای حمایت از کسب و کارهای نوپا نیزاظهار کرد :در وزارتخانه پیش نویس مصادیق این کمک ها را مشخص کرده و به مرکز ملی فضای مجازی فرستاده ایم.وی درباره حمایت از پیام رسان های داخلی خاطرنشان کرد : در این زمینه مصوبه ای داشتیم و مسئولیت هایی برای دستگاه های مختلف مشخص شده بود که وزارت ارتباطات در خصوص تکالیف خود مرتب با مسئولان پیام رسان ها جلسه دارد و بنابر گزارش ها،این تکالیف انجام شده است.درباره دیگر دستگاه ها نیزمکاتباتی با دستگاه های مختلف به ویژه با وزارت ارشاد و آموزش و پرورش و صداوسیما و دادستان کل کشور داشتیم تا آن ها نیز به تکالیف خود عمل کنند. پیام رسان های داخلی از بعد فنی سخت افزاری و نرم افزاری کارهای خوبی کرده اند و به نظر می رسد نسبت به دو ماه گذشته وضعیت شان بهبود یافته است.خبرنگاری از جهرمی در خصوص علت افزایش قیمت اینترنت خانگی و همراه پرسید که وی اظهار کرد:نه مصوبه ای در زمینه گران شدن