نظام رتبه بندی آینده پژوهی علم در تازه ترین رتبه بندی خود اعلام کرد ۲۷ دانشگاه از ایران در بزرگ ترین نظام رتبه بندی علم و فناوری دنیا قرار گرفتند.به گزارش مهر، دکترگزنی از بنیان گذاران نظام رتبه بندی سای ویژنز گفت: راهبرد اصلی نظام رتبه بندی آینده پژوهی علم (سای ویژنز)، ارائه یک رتبه بندی علمی است تا تجاری.فقط یک دانشگاه از خاورمیانه بین ۲۰۰ دانشگاه برتر دنیا قرار گرفته است.در این رتبه بندی چهار دانشگاه کشور در رتبه های ۵۰۱ تا ۸۰۰ تعداد پنج دانشگاه کشوردر رتبه های ۸۰۱ تا ۱۰۰۰ و ۱۸ دانشگاه کشور در رتبه های بالاتر از ۱۰۰۰ قرار گرفته اند. از لحاظ تعداد کل دانشگاه های رتبه بندی شده، ایران در رتبه ۱۷ دنیا قرار دارد.بین دانشگاه های علوم پزشکی، تهران، تبریز، شهید بهشتی، مشهد، اصفهان و شیراز،بین دانشگاه های جامع، تهران، شیراز، تربیت مدرس، مازندران، تبریز، فردوسی مشهد، کاشان، اصفهان، شهید بهشتی، رازی، بوعلی سینا، شهید باهنر کرمان، سمنان و گیلان،بین دانشگاه های صنعتی، نوشیروانی بابل، شریف، اصفهان، علم و صنعت ایران، امیرکبیر و خواجه نصیروبین دانشگاه های آزاد ، واحد علوم تحقیقات بین دانشگاه های برتر دنیا قرار گرفته اند.وی گفت: هر چند دانشگاه علوم پزشکی تهران در کل و همچنین در معیار آموزش بالاترین رتبه را میان دانشگاه های علوم پزشکی کشور کسب کرده است، اما براساس معیار پژوهش دانشگاه علوم پزشکی مشهد عملکرد بهتری نسبت به دیگر دانشگاه های علوم پزشکی کشور داشته و در رتبه ۴۳۳ دنیا قرار گرفته است.بعد از مشهد دانشگاه های علوم پزشکی تهران و تبریز با کسب رتبه های ۶۴۳ و ۸۹۸ بین المللی بهترین عملکرد پژوهشی را داشته اند. در معیار پژوهش دانشگاه علوم پزشکی مشهد و تبریز به ترتیب رتبه های ۵ و ۲۳ خاورمیانه را در اختیار دارند.آمریکا، چین، انگلستان، آلمان، ژاپن، ایتالیا، کره جنوبی، فرانسه، کانادا، استرالیا، اسپانیا، هلند، سوئد، سوئیس، تایوان، ترکیه، ایران، برزیل، بلژیک، لهستان و هند، 21 کشوری هستند که بیشترین تعداد دانشگاه های برتر را در خود جای داده اند.